23. Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej już po raz 23 organizuje konkurs plastyczny pn. Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców.

 

Głównym celem konkursu od momentu jego powstania jest stworzenie możliwości prezentacji dokonań artystycznych młodzieży z różnych środowisk oraz ocena osiągnięć plastycznych przez poddanie się werdyktowi profesjonalnego Jury.

 

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku od 13 do 21 lat (nie dotyczy szkół plastycznych), której pasją jest twórczość plastyczna. Kategorie konkursowe to: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, grafika artystyczna, techniki mieszane (w tym ceramika), fotografia.

 

Temat: dowolny. Do konkursu autor może zgłosić maksymalnie 3 prace. Termin składania prac: od 12 kwietnia do 31 maja 2021 r.

 

Szczegóły Konkursu w regulaminie na stronie organizatora.

 

Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z ogłoszeniem wyników nastąpi w dniu 10.06.2021r.