27. Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy już po raz 27 zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka.
image fot. materiały organizatora

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział dorośli twórcy nieprofesjonalni (od 18 roku życia – ukończona najwyżej średnia szkoła plastyczna, nie mogą brać udziału studenci wyższych szkół artystycznych). Uczestnicy konkursu mogą złożyć do trzech prac w dowolnych technikach malarskich.

 

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu, odbywającego się w ramach jubileuszu 70-lecia miasta Bielska-Białej, jest „Bielsko-Biała – dwa miasta, jeden organizm”. Jest to jednak temat nieobowiązkowy i dopuszczalna jest, jak co roku, pełna dowolność tematyczna prac malarskich.

 

Termin składania prac konkursowych: do 5 marca 2021.

 

Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie organizatora.

 

Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka jest imprezą o charakterze ogólnopolskim skierowaną do artystów różnych środowisk twórczych. Ma na celu wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Inspiracją do powstania konkursu była postać bielskiego artysty malarza Ignacego Bieńka, propagatora ruchu amatorskiego.
Po raz pierwszy konkurs ogłoszono w 1995r. W pierwszej edycji konkurs skierowany był do twórców z terenu byłego województwa bielskiego, a później po reformie administracyjnej jego zasięg objął obszar województwa śląskiego i małopolskiego. W 2004 r., w dziesiątą rocznicę istnienia, konkurs osiągnął rangę ogólnopolską.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz