Bartłomiej Bart Dyrcz „Energie i fale”

Od 8 kwietnia w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej prezentowana będzie wystawa prac Bartłomieja Barta Dyrcza.

 

Możliwość malowania jest dla mnie czymś więcej niż tylko umiejętnością opisywania świata za pomocą kształtów i kolorów. To przede wszystkim możliwość odczuwania, przekazywania i odbierania energii. To dążenie do kontaktu z energią światła i obserwacja optycznych zjawisk. Czystość dotknięcia fali światła, doświadczenie jej zmysłami i próba jej uchwycenia w formie zapisu malarskiego to poszukiwanie wolności w przestrzeni, wolności w czasie, wolności w obserwacji. Wolności w człowieczeństwie.

 

Bartłomiej Bart Dyrcz urodził się w 1977 roku w Zakopanem. W latach 1997-2002 studiował w Cieszynie w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyplom w pracowni grafiki artystycznej u prof. Eugeniusza Delekty uzyskał w 2002 roku.
Maluje farbami akrylowymi i olejnymi na płótnie, a zamiast szpachli używa karty bankomatowej. Wykorzystuje zjawisko powidoku – kontrastu następczego, stosując kolory dopełniające. Jego prace to przede wszystkim kompozycje złożone z uproszczonych do maksimum figur geometrycznych, głównie kwadratów, wyeksponowanych na kontrastowym tle. Obrazy te są często poprzecinane, można rzec „zakłócone”, energicznie przepływającymi w różnych kierunkach liniami, punktami („fotonami”, „elektronami”) ożywiającymi i nadającymi dynamizm całej kompozycji. Używa w nich własnego alfabetu wpisanego w kwadrat, nazywa go „pismem znaku”.
Prace artysty były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych, znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych zarówno w kraju, jak i za granicą.
W 2004 roku został finalistą konkursu i uczestnikiem zbiorowej wystawy pokonkursowej „Lexmark European Art Prize” prezentowanej w Galerii Program w Warszawie oraz Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. W 2005 roku znalazł się w finale konkursu Obraz Roku miesięcznika „Art. & Business”.
Zajmuje się scenografią teatralną i filmową. Pracował jako plastyk scenograf w krakowskim Teatrze Groteska oraz dyżurny planów zdjęciowych i rekwizytor. Zrealizował autorskie scenografie do filmów fabularnych „GpT” (2016), „Deus Ex Machina” (2015), „Heniek” (2010). Był odpowiedzialny za rekwizyty na planach filmowych m.in. serialu „Ratownicy” (2010) oraz filmu „Wszystkie kobiety Mateusza” (2012).
W 2015 roku na wystawę „Jerzy Nowosielski. Teatr lalek. Notatki – część piąta” prezentowaną w krakowskiej Galerii Starmach przygotował, wspólnie z zespołem Teatru Groteska, scenografię spektaklu „Krzesiwo” według projektu Jerzego Nowosielskiego.
W 2001 roku ukończył Studium Wiedzy o Filmie działające przy Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Śródmiejski” w Krakowie. Bartłomiej Bart Dyrcz został dwukrotnie wyróżniony w Konkursie o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka skierowanym do młodych krytyków filmowych, a w roku 2003 debiutował tekstami o filmie na łamach „Młodej krytyki filmowej. Antologii tekstów Konkursu im. Krzysztofa Mętraka” wydanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zrealizował dwa filmy dokumentalne „Być sobą” oraz „Objętość duszy”. Za scenariusz tego drugiego dokumentu, przybliżającego postać krakowskiego architekta i konstruktora Lesława Kostki, napisanego wraz z Janem Polewką, znalazł się w finale konkursu „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” (2015).
Jest autorem powieści „Wieczerza z Caravaggio” (2015) i biografii księdza doktora Antoniego Gagatnickiego „Zapomniane rękopisy” (2016) oraz księdza Jana Macha „Urywki życia. X. Jan Mach architekt duszy”, wydanej wraz z płytą „Modlitwa serca silniejsza od słów” (2018). Ponadto na swoim koncie ma tomik poezji „Przebłyski / Flashes” oraz płytę pod tym samym tytułem (2019). Pasjonuje go historia. To zainteresowanie znalazło wyraz w opracowaniu biografii historycznych „Pamiętamy” (jako współautor), powołaniu Grupy Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej czy też stworzeniu malarskiego pocztu portretów szlacheckich rodziny Targowskich herbu Tarnawa.
Kolejną bliską mu dziedziną jest muzyka. Jest założycielem i wokalistą zespołu Ex Nihilo Trio.
W 2016 roku został dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tokarni, który działa obecnie pod nazwą Kliszczackie Centrum Kultury. Jest kuratorem i realizatorem wielu wystaw malarstwa i fotografii, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.
Za liczne publikacje i działalność historyczną został odznaczony Medalem „Pro Patria”. W 2021 roku otrzymał stypendium Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach którego wraz z Jarosławem Banaszkiem napisał scenariusz filmu fabularnego „Piekło”. Obecnie stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury (2022).


Wystawy indywidualne:
2021 „Częstotliwość” | Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna
2020 „Geometria światła” | Galeria na Ucieche, Zawoja
2019 „Przebłyski” | Muzeum – OPE, Zubrzyca Górna
2006 „Ikona – inspiracje” | Kaplica Jezuitów, Londyn
2004 „Iluminacje” | Biblioteka Pedagogiczna, Myślenice
2004 „Być” | Galeria Dworek, Tokarnia
2002 „Ruch” | Galeria na Pięterku, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków
2002 „Wstęp do podróży” | Galeria Miniaturka, Tokarnia
2001 „Zapis” | Galeria DPS, Cieszyn
2000 „Codzienność” | Galeria DPS, Cieszyn

 

 

 

 

 


 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz