Lista wybranch mikroprojektów BOK - edycja II

We wtorek, 25 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie komisji oceniającej wnioski złożone w okresie od 20.05 do 14.06.2019 do zarządzanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Programu Mikroprojektów dla Beskidzkiego Obszaru Kulturowego.
image

Komisja pracowała w następującym składzie: 

 

Przewodniczący:  Przemysław Smyczek – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

Wiceprzewodniczący:  Monika Kasperek-Zacny - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Sekretarz:  Dariusz Kocemba  - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Członek:  Agnieszka Biegun – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz

Członek:  Ewa Gołębiowska – dyrektor  Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

 

Na wstępie Komisja stwierdziła, iż do tegorocznej edycji programu wpłynęło 39 wniosków. Ich pełna lista znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu .  Na etapie oceny formalnej odrzucono 1 wniosek , gdyż wnioskodawcą była organizacja a nie osoba fizyczna, jak przewidywał regulamin.  Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowało się więc 38 wniosków.  Analizując je komisja brała pod uwagę wartość merytoryczną wniosku oraz dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia aplikujących. W rezultacie do dofinansowania zarekomendowano 17 z 39 wniosków. Dodatkowo, biorąc pod uwagę wyróżniający się poziom merytoryczny 3 wniosków (Anny Tomiak, Tadeusza Papierzyńskiego i Liliany Pieńkowskiej), postanowiono, zarekomendować  Dyrektorowi ROK w Bielsku-Białej zwiększenie całkowitego budżetu programu o 10 tys. zł tj. z kwoty 50 tys. zł do 60 tys. zł,  tak, aby móc dofinansować w/w  3 wnioski.

Komisja zwróciła uwagę na wzrost poziomu merytorycznego wniosków w stosunku do edycji pilotażowej w roku 2018 i rekomenduje kontynuację programu w latach następnych.

 

Protokół i pełna lista wybranych wniosków w załączniku.

 

 


 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz