„Redukcja szumu” - wystawa fotografii Jerzego Rupika

Wystawa fotografii Jerzego Rupika od 10 czerwca w Starej Fabryce w Bielsku-Białej.
image Fotografia autorstwa Jerzego Rupika, fot. materiały prasowe organizatora

„Redukcja szumu” to cykl fotografii, będących obrazem fascynacji przestrzenią industrialną. Wystawa jest budowana wokół koncepcji teoretycznych Viléma Flussera – rozważań, podejmujących zjawisko wzajemnej gry fotografa i programu aparatu oraz próby odpowiedzi na pytanie o istnienie obszarów wolności. Flusserowska analiza fenomenu fotografii staje się podstawą do szerszej refleksji na temat wpływu nowych mediów na procesy zmian, zachodzące w ponowoczesnym świecie.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz