„Skarby z ziemi wydarte. Prehistoryczne wyroby z brązu i żelaza odkryte w rejonie beskidzkiego przełomu rzeki Soły”

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zaprasza od 30 kwietnia na nową wystawę archeologiczną „Skarby z ziemi wydarte. Prehistoryczne wyroby z brązu i żelaza odkryte w rejonie beskidzkiego przełomu rzeki Soły”.
image

To szczególna propozycja wystawiennicza. Stwarza ona możliwość obcowania widza z prawdziwymi skarbami sprzed 2600 lat temu – zespołami cennych przedmiotów o dużej wartości, nie tylko dla ich odkrywców, ale również dla tych, którzy je ukryli w ziemi. Zostały one odkryte w latach 2019–2021 w trakcie badań prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w rejonie beskidzkiego przełomu rzeki Soły, w okolicach Kobiernic i Porąbki.
Na wystawie zaprezentowane zostaną 4 prehistoryczne depozyty składające się z przedmiotów brązowych i żelaznych oraz znaleziska luźne wyrobów żelaznych. Będą to zapinki, bransolety, naszyjniki, szpile oraz sierpy. Łącznie zaprezentowanych będzie 40 przedmiotów datowanych na czasy wczesnej epoki żelaza (750-400 p.n.e.).
Prezentowana ekspozycja daje niepowtarzalną okazję do zetknięcia się widza z problematykę archeologii Karpat, m.in zagadnieniami początków zastosowania żelaza na tych tere¬nach oraz funkcjonowania dalekosiężnych kontaktów handlowych w okresie wczesnej epoki żelaza.

Kuratorzy Bożena Chorąży, Bogusław Chorąży

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz