„Sztuka wzajemnych inspiracji. Literatura – książka – plastyka”

Do 24 września 2023 roku w Zamku Książąt Sułkowskich – głównej siedzibie Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej oglądać można wystawę „Sztuka wzajemnych inspiracji. Literatura – książka – plastyka”. Wernisaż 30 marca 2023 roku.
image

Wystawa pokazuje powiązania dwu artystycznych światów – plastyki i literatury. Została przygotowana w oparciu o zbiory Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Wyeksponowano około 150 obiektów o charakterze artystycznym, reprezentujących takie dyscypliny, jak: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba i tkanina; powstałe na przestrzeni od XVI wieku do początków obecnego stulecia. Znajdziemy tu kompozycje realistyczne, symboliczne, a także abstrakcyjne.

 

Główną grupę stanowią eksponaty będące plastycznym odwzorowaniem wątków literackich. Są to zarówno autentyczne ryciny książkowe pochodzące z XVI i XVII stulecia, jak i projekty ilustracji powstałe w XX wieku, m.in. rysunkowe projekty ilustracji Stefana Żechowskiego do utworów Emila Zegadłowicza i Leona Kruczkowskiego. Większość to jednak plastyczne transpozycje treści literackich. Wśród nich są zarówno motywy z utworów dla dzieci i młodzieży, jak i dzieła inspirowane literaturą dla dorosłych. Nie brak tu wątków z utworów romantycznych, dawnej klasyki, jak i prozy i poezji XX wieku.

 

Prezentowane są także wizerunki pisarzy i poetów wykonane w różnych technikach artystycznych – są to pełnoplastyczne rzeźby, monochromatyczne ryciny i żakardowe tkaniny.
Ważnym elementem graficznym związanym z książką jako przedmiotem jest ekslibris. Spośród kilkuset takich eksponatów w muzealnej kolekcji, na wystawę wybrano te, które ilustrują treści literackie, wyobrażają pisarzy czy dedykowane są konkretnym zbiorom bibliotecznym.

 

Ekspozycję dopełniają liczne prace malarskie, rysunkowe i graficzne, przedstawiające zatopionych w lekturze ludzi. Całość uzupełniona została o przykłady starodruków i dawnych wydawnictw, cechujących się ciekawą szatą graficzną.


Wystawie towarzyszy katalog zawierający esej wprowadzający, liczne reprodukcje prac i wykaz eksponatów.

 

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz