„W obronie Śląska piastowego. Od Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego do powstań śląskich”

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zaprasza od 17 czerwca na wystawę przygotowaną w związku z 100. rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Polski.
image

W bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę  powrotu części Górnego Śląska do Polski. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej przygotowało związaną z tym tematem wystawę, prezentującą różnorodny materiał, posiadający wartość źródła historycznego o wszechstronnym charakterze, z naszego terenu, jak i Górnego Śląska, sięgający czasów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, okresu powstań śląskich i przemian politycznych lat 20. XX w. Ekspozycja wpisuje się również w obchody stulecia odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Pamiątki eksponowane są w układzie chronologiczno-tematycznym w postaci sztandarów, dokumentów, afiszy, fotografii, odznak, odznaczeń, medali i innych, obrazujących wydarzenia w skali krajowej i lokalnej.
Druk ulotny Ludu Śląski!, z proklamacją  przynależności księstwa cieszyńskiego do państwa polskiego, ogłoszoną przez Radę Narodową dla Księstwa Cieszyńskiego 10 października 1918 r., otwiera niniejszą prezentację wraz z odezwą do mieszkańców Bielska i Białej Obywatele! Polskiego Komitetu Wykonawczego w Białej, Niemieckiej Rady Narodowej w Bielsku, Magistratu Bielska i Magistratu Białej z wezwaniem do podporządkowania się władzom. Zarząd Powiatowy Komitetu Wykonawczego Polskiej Komisji Likwidacyjnej jako pierwszy organ polskiej władzy państwowej, ukonstytuował się 2 listopada 1918 r. Uwagę zwracają portrety: Franciszka Aleksandrowicza – generała armii austriackiej, a od 5 listopada 1918 r. dowódcy Wojsk Polskich na Śląsku, i Klemensa Matusiaka, kapitana Wojska Polskiego. Z 31 października na 1 listopada 1918 r. K. Matusiak podporządkował garnizon wojskowy w Cieszynie Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Wyeksponowano również czasopismo „Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” z numerami z 1919 r. wydawane w Cieszynie, jak i memoriał, zawierający projekt administracji Śląska Cieszyńskiego  „Do Świetnej Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej w Cieszynie”.  Zobaczymy także: czasopismo „Kocynder” z lat 1920–1921 wydawane w Mikołowie i Bytomiu,  karty do głosowania w plebiscycie na Śląsku w dniu 21 marca 1921 r., ulotki propagandowe niemieckie i polskie z okresu plebiscytu i powstań śląskich – Nie damy Śląska, Górnoślązacy! Miłuj prawdę i głosuj za Polską!, niemiecki znaczek propagandowy Pieronie lach nichf Ich wähle Deutsch, medal Na pamiątkę walki na obszarze plebiscytowym 1921 r., pocztówkę A gdy sie dostała w kasarni mury feldwebel pięścią uczył kultury..., pamiątkowy znaczek plebiscytowy Śląsk nasz – Tak nam dopomóż Bóg.
Ważną częścią są pisma i dokumenty związane z uczestnikiem powstań śląskich porucznikiem Wojska Polskiego Janem Wojciechowskim, z widniejącym na jednym z pism podpisem Alfonsa Zgrzebnioka, Dowódcy Głównego Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Prezentowane są również fotografie: Uczestnicy III Powstania Śląskiego z parafii Rogowskiej. 9 kompania – dowódca Teodor Katryniok, 3 baon, 4 p. raciborski, Grupa powstańców z grupy „Leksik” na stanowisku bojowym nad Olzą – maj 1921, Powstańcze stanowisko bojowe grupy „Leksik” z Głożyn – czerwiec 1921, Artyleria powstańcza w Brzeziu nad Odrą w 1921, Uczestnicy Trzech Powstań Śląskich – bracia Mrozek, Zarząd Powstańców Śląskich  Rogów – Bluszczów.
Swoje miejsce mają odznaczenia: Śląski Krzyż Powstańczy 1921 – 1939 – 1945, Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi  –  Za Powstania Śląskie  17. 08. 1919,  17. 08. 1920,  3. 05. 1921.
Przestrzeń wystawową dopełniają cztery sztandary Związku Powstańców Śląskich z lat 20. i 30.  XX wieku: Grupa Bielsko, Pułk Bielski, Grupa Buczkowice i Grupa Dziedzice.
Plakieta okolicznościowa, upamiętniająca przyłączenie części Górnego Śląska do Polski  Polsko!  Wraca  do  Ciebie  Śląsk  Piastowy 20. III. 1921 – 3. V. 1922 domyka wystawę, która dla zwiedzających będzie otwarta od 18 czerwca do końca bieżącego roku.

Marek Matlak

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz