Wystawa „Kochajmy naszych artystów. 70 lat obecności ZPAP w Bielsku-Białej”

Wystawa z okazji 70-lecia obecności Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej związana będzie z serią wydarzeń i wystaw. Galeria Bielska BWA zaprezentuje wystawę aktualnych dokonań z różnych dyscyplin twórczych obecnych członków związku.
image

Zalążek Oddziału ZPAP w Bielsku-Białej powstał latem 1945 roku. Był dziełem kilkorga artystów: Jana Chwieruta, Franciszka Dudziaka, Annę Golonkową, Jana Skawińskiego, Tomasza Woźniaka, Jana Zippera, Jerzego Zitzmana, Zenobiusza Zwolskiego oraz historyka sztuki Stanisława Oczkę. Pierwszy Zarząd Oddziału ZPAP wybrany został 10 listopada 1945 roku, tuż po zorganizowanej Wystawie Obrazów w salach Zamku Sułkowskich, który do 1960 roku był siedzibą związku. W lutym 1947 bielski oddział liczył już 30 członków.

 

Artyści od samego początku angażowali się w organizowanie i tworzenie  – działających do dzisiaj – instytucji kultury, m.in. Liceum Plastycznego, Teatru Lalek Banialuka, Muzeum, Studia Filmów Rysunkowych. Byli inicjatorami budowy Pawilonu Wystawowego – w którym, po przebudowie, do dziś funkcjonuje Galeria Bielska BWA. Byli także organizatorami Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa Bielska Jesień – dziś jest to Biennale Malarstwa Bielska Jesień, a także wystaw środowiskowych, kontynuowanych obecnie przez Galerię Bielską BWA po nazwą Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych. W latach 1960–1978 ZPAP miał swoją siedzibę w Pawilonie Wystawowym ZPAP (obecna ul. 3 Maja 11). W tym czasie, działając bez specjalnych funduszy, zrzeszeni w związku artyści zorganizowali ponad 200 wystaw oraz wiele spotkań, wykładów i wydarzeń artystycznych.

1 stycznia 1976 roku gospodarzem Pawilonu zostało Biuro Wystaw Artystycznych, natomiast związek uzyskał lokal przy Rynku 27, już jako Bielski Okręg ZPAP (24 lutego 1978). Budynek ten jest siedzibą ZPAP do dziś.

 

Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej: „Bielskie środowisko plastyczne po II wojnie światowej było jednym z najprężniej działających w Polsce. Dość powiedzieć, że już 30 września 1945 roku artyści zorganizowali wystawę sztuki – prac powstałych jeszcze przed wojną lub już po jej zakończeniu. To znamienne, że w czasie, kiedy kraj odbudowywał się ze zniszczeń wojennych i wydawałoby się, że są sprawy bardziej istotne, artyści chcieli zwrócić uwagę na wyższe wartości, pokazać, że sztuka jest równie ważna, jak chleb i mieszkanie. Dziewięcioro artystów, wykształconych przed wojną, stworzyło naturalny pomost z czasami II Rzeczpospolitej, choć w Bielsku przedwojenne środowisko plastyczne było wielonarodowe, złożone z Niemców, Żydów i Polaków. Artyści niemieckiego pochodzenia z Bielska po wojnie wyjechali, artyści żydowscy podzielili tragiczny los swoich rodaków, ginąc w obozach koncentracyjnych. W tamtych czasach życie artystyczne koncentrowało się wokół Związku Polskich Artystów Plastyków, bo innych możliwości nie było. Założony w 1945 roku bielski oddział ZPAP wkrótce poszerzył swoje grono o artystów, którzy w Bielsku i Białej się osiedlili, w tym repatriantów z kresów wschodnich, a z czasem już o powojennych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Rozkwit działań Związku nastąpił w latach 60., kiedy zbudowano pierwszy w województwie śląskim Pawilon Plastyków, budynek przeznaczony wyłącznie do promocji sztuki współczesnej oraz zorganizowano cykliczny Ogólnopolski Konkurs Malarstwa „Bielska Jesień”, istniejący do dziś. Stan wojenny, rozwiązanie ZPAP i powołanie nowych „reżimowych” związków rozbiły środowisko, które już nigdy nie wróciło do dawnej świetności. W nowej Polsce przewartościowanie zasad funkcjonowania wolnych zawodów nie sprzyjało umacnianiu pozycji ZPAP. Jednak związek ponownie zaistniał, pojawiły się nowe cele i większe możliwości, więc ten jubileusz 70-lecia istnienia jest w pełni uzasadniony”.

 

Mirosław Mikuszewski, prezes Zarządu ZPAP Okręgu Bielsko-Biała: „Przeżyliśmy stan wojenny, w latach 1983–1989 rozwiązanie i konfiskatę związkowego majątku, utratę nieruchomości, użytkowanych lokali, galerii. Za nami jest reaktywacja, a właściwie reanimacja, po stanie wojennym, kapitalistyczna zapaść, degradacja roli artysty i powiązanych zawodów. Obecnie nasza grupa to 114 artystów, w tym połowa w wieku emerytalnym. Ostatnio jednak przybywa młodych, aktywnych, absolwentów uczelni artystycznych. Stopniowo remontujemy naszą kamienicę – od dwóch lat własność Okręgu Bielskiego ZPAP, na piętrze lada dzień ruszy Galeria PPP (Plastycy Pierwszego Piętra)”.

 

Z okazji jubileuszu wydany zostanie obszerny katalog zaprojektowany przez Piotra Wisłę, zawierający m.in. opracowanie 70-letniej historii bielskiego ZPAP autorstwa Teresy Dudek Bujarek oraz ukazujący dokonania artystów.

 

Podczas trwania wystawy „Kochajmy naszych artystów. 70 lat obecności ZPAP w Bielsku-Białej”, w Klubokawiarni Aquarium w Galerii Bielskiej BWA prezentowane będą dwie niewielkie ekspozycje ukazujące prace Czesława Wieczorka oraz Janiny Wiciejewskiej-Pochopień – artystów starszego pokolenia reprezentujących lokalne środowisko – zakupione do Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA w 2014 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Priorytetu: Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

 

Wystawa pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta oraz Zarządu Głównego ZPAP.

 

Autorem znaku graficznego 70-lecia bielskiego ZPAP i wystawy jest Jacek L. Grabowski.

 

Organizatorzy wystaw: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz