„Zakazane dzieci – opowieść korczakowska”

W niedzielę, 21 listopada o godzinie 18.00 na scenie Teatru Lalek Banialuka odbędzie się czytanie performatywne dramatu Artura Pałygi.

„Czy znajdziecie na świecie istotę słabszą, biedniejszą, więcej zdaną na łaskę otoczenia, bardziej potrzebującą litości, serca i opieki niż dziecko?” –  pisał Jean-Jacques Rousseau i dodawał: „Natura chce, by dzieci były dziećmi, zanim zostaną ludźmi”. Wiele lat później Janusz Korczak odwrócił ten pogląd, pisząc: „nie ma dzieci, są ludzie”. Teatr Lalek Banialuka przypomina o tym wielkim pedagogu, realizując projekt Banialuka, Korczak, Dom. Do realizacji zaproszeni zostali wyjątkowi artyści: dramatopisarz Artur Pałyga, reżyserka Anna Augustynowicz i Jacek Wierzchowski – kompozytor.  W ramach projektu napisany specjalnie dla Banialuki dramat Artura Pałygi Zakazane dzieci – opowieść Korczakowska prezentujemy w formie czytania performatywnego, po którym odbędzie się dyskusja z twórcami, której gościem specjalnym będzie Barbara Sochal – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka a moderatorem – Janusz Legoń.

 

W kolejnym sezonie artystycznym na podstawie tego tekstu powstanie przedstawienie o dzieciach bez domu, nikomu niepotrzebnych, zakazanych. Ten bolesny temat Artur Pałyga przedstawia w swej sztuce bardzo współcześnie i prosto, zmuszając odbiorcę do zajęcia własnego stanowiska. Nie redukuje Korczaka do roli heroicznego bohatera, który wybrał drogę śmierci, ale pokazuje nam jego uwrażliwienie na potrzeby dziecka, na prawo do szacunku, do niewiedzy, lęku i łez, do wyrażania swoich uczuć i do szczęścia. Wedle Pałygi sens historii Korczaka zawiera się w tym, że sztuką jest nie tylko umrzeć z dziećmi – sztuką jest z dziećmi żyć i przyjmować na siebie trud uczenia ich miłości, także wtedy, gdy młode serca przepełnia ból i strach, gdy rodzi się nienawiść. I uczyć się języka, jakim mówią dzieci, bez względu na kolor skóry i pochodzenie.

 

Barbara Janina Sochal – pedagożka, edukatorka z zakresu zarządzania oświatą, autorka publikacji z zakresu wychowania i praw dziecka, realizatorka wielu projektów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli dotyczących edukacji kulturalnej i międzykulturowej oraz wychowania przez sztukę. Wieloletnia pracowniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie zajmowała się m.in. edukacją kulturalną i wychowaniem pozaszkolnym, prawami człowieka - dziecka oraz współpracą międzynarodową dzieci i młodzieży. Członkini jury wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów twórczości artystycznej najmłodszych. Od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję  przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Jest również  wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka (IKA) oraz członkinią  Rady Muzeum Treblinka. Od 2013 przewodniczy Kapitule Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka. Działa w społecznym ruchu Obywatele dla Edukacji, gdzie pełni rolę ekspertki.

 

Janusz Legoń – krytyk teatralny, publicysta, redaktor. Ukończył teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, tamże podjął studia doktoranckie. W latach 1988–89 był współtwórcą i redaktorem naczelnym Miesięcznika Mówionego Studentów „Przegłos”, który otrzymał podziemną Nagrodę Kulturalną „Solidarności”. W latach 1989–2013 kierownik literacki w Teatrze Polskim w Bielsku‑Białej. Od 2015 redaktor Encyklopedii Teatru Polskiego w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (encyklopediateatru.pl). Związany z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Na Granicy (Bez Granic) od jego powstania w 1990, pracując na różnych stanowiskach (m.in. kierownik biura organizacyjnego, dramaturg, juror). Od 2010 dyrektor festiwalu, od 2018 – dyrektor artystyczny. Od 2010 pełni funkcję rzecznika regionalnego (przewodniczącego) Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Oddział Regionalny w Cieszynie.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz