19. Wojewódzki Przegląd Krótkich Przedstawień i Monodramów „Miniatury Teatralne”

image
To dwudniowa impreza, w ramach której oprócz konkursowych prezentacji organizowane są także warsztaty dla dzieci, młodzieży i instruktorów. Najlepsze zespoły i monodramiści biorą udział w uroczystym koncercie laureatów.

Przegląd konkursowy odbędzie się 17-18 maja w budynku Sokolni w Buczkowicach (ul. Wyzwolenia 1300). Szczegóły w załącznikach.