Nowy Regulamin zwiedzania Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej udostępniło nowy regulamin zwiedzania swoich obiektów: Zameku Książąt Sułkowskich, Starej Fabryki, Domu Tkacza i Fałatówki.
image fot. materiały organizatora

 • Ekspozycja Muzeum jest dostępna dla zwiedzających (zgodnie z godzinami otwarcia) po uprzednim wykupieniu biletu wstępu w kasie Muzeum, dla osób upoważnionychi uprawnionych za pobraniem biletu bezpłatnego.
 • Przy wejściu do Muzeum należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie przygotowanym do tego celu preparatem. Zwiedzanie odbywa się tylko w maseczkach.
 • Nie ma możliwości skorzystania z szatni.
 • Zabronione jest wnoszenie na ekspozycję:– przedmiotów i płynów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,– długich parasoli, plecaków i innego bagażu.
 • Nie ma możliwości wstępu grupa zorganizowana.O liczbie osób przebywających jednocześnie na ekspozycji decydują ochrona Muzeum oraz obsługa ekspozycji.Należy zachować odstęp dwóch metrów od pozostałych zwiedzających.
 • 40 minut przed zamknięciem może wejść ostatnia osoba/osoby.
 • W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez opiekunów ekspozycji lub ochronę Muzeum.
 • Ekspozycja objęta jest następującymi zakazami:– palenia tytoniu,– jedzenia i picia,– fotografowania z użyciem statywu,– fotografowania z użyciem lampy błyskowej,– dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,– siadania na meblach.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób uprawnionych z psem przewod-nikiem).
 • Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 • W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, ze względu na dobro zwiedza-jących oraz bezpieczeństwo zbiorów, ochrona Muzeum ma prawo interwencji.
 • Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad regulaminu.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz