Program mikroprojektów dla Beskidzkiego Obszaru Kulturowego 2021

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza kolejny, już trzeci, konkurs mikroprojektów dla społeczności lokalnej.
image fot. materiały organizatora

Program jest adresowany do osób indywidualnych, w tym osób które reprezentują grupy nieformalne lub stowarzyszenia z terenu Beskidzkiego Obszaru Kulturowego, który obejmuje swoim zasięgiem powiaty bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała.


W ramach realizacji projektów przewiduje się dofinansowania działań takich jak np.: archiwizacja i dokumentacja dziedzictwa kulturowego, organizacja warsztatów, wykładów, kursów, szkoleń, nauka gry na instrumentach oraz posługiwania się gwarą, koncerty muzyki tradycyjnej i wystawy sztuki ludowej oraz zadania inspirowane tradycyjną twórczością.


Na realizację projektów Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej przeznacza kwotę 50 000, a maksymalna kwota dofinansowania to 5 000 zł, przy czym niewymagany jest finansowy wkład własny. Wnioski można składać do 5 lipca (poniedziałek) w wersji elektronicznej lub drogą pocztową.


Regulamin i formularz aplikacyjny do pobrania poniżej oraz na stronie organizatora.

 

 


 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz