„Życie górali dawniej i dziś” – wystawa pokonkursowa

Do 24 września w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oglądać można wystawę prac zgłoszonych do konkursu plastycznego „Życie górali dawniej i dziś”.

praca Zbigniewa Burego z Andrychowa, fot. Szymon Karpiński/ROK

 

 

Konkurs był jednym z wydarzeń Roku Górali w Województwie Śląskim, jakim Sejmik Województwa Śląskiego w Katowicach uchwalił rok 2021.

 

W konkursie wzięło udział 80 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i 33 dorosłych. Na konkurs nadesłano łącznie 145 prac.

 

Lista laureatów, protokół obrad jury i katalog wystawy dostępne są na stronie organizatora.

 


 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz