3 x Moniuszko: Mistrz, Muzyka, Miasto

Opera Śląska zaprasza 14 czerwca na wielkie świętowanie Roku Moniuszkowskiego, z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora. 
image

Głównym punktem programu jest prezentacja opery Stanisława Moniuszki „Flis” w formie spektaklu plenerowego, a towarzyszyć temu będzie cykl wydarzeń, które z jednej strony staną się niecodzienną atrakcją dla szerokiego grona odbiorców, z drugiej zaś ich aspekt edukacyjny przyczyni się do budowania wizerunku Stanisława Moniuszki wśród najmłodszych widzów i poszerzania wiedzy na temat jego życia i twórczości – niekonwencjonalnie oraz z wykorzystaniem współczesnych narzędzi.

 

program:

 

10.00
Plac Sikorskiego
Korowód oraz oficjalne rozpoczęcie uroczystości na tratwie

 

10.00–18.00
Całodzienne Święto ulicy Moniuszki. Happeningi i warsztaty rodzinne

fotobudka z kostiumami z Halki, Hrabiny (w holu Opery Śląskiej)
pokaz i lekcje szermierki nawiązujący do Strasznego dworu (na dziedzińcu oraz wewnątrz Opery Śląskiej)
pokazy tańców - opery moniuszkowskie (sala baletowa Opery Śląskiej)
Zostań sarmatą - warsztaty w kostiumach z Verbum nobile (hol przed salą koncertową im. Adama Didura w Operze Śląskiej)
Strefa flisaka Franka (w Operze Śląskiej, foyer, 1 pietro oraz na scenie przed gmachem)
Strefa fryzjera Jakuba (w Operze Śląskiej, foyer, 1 pietro)
Strefa maluszka (w Operze Śląskiej, kawarnia, 1 piętro)

 

10.30, 15.00 | sala koncertowa im. Adama Didura
App Flis: Inspiracje
Spektakl przedstawia postać Stanisława Moniuszki oraz historię powstawania opery Flis. Dzieci wraz z postaciami spektaklu mają możliwość zapoznania się z inspiracjami muzycznymi, do których Moniuszko sięgał pracując nad Flisem, historią pracy nad dziełem w oparciu o listy kompozytora, wreszcie samym librettem, muzyką Flisa i jej najsłynniejszymi ariami jak i recenzjami krytyków.

 

12.00, 16.30 | scena Opery Śląskiej
Zafis: Moniuszko za kulisami
Spektakl w zabawny sposób przedstawia produkcję od kulis teatralnych.
Asystujemy inspicjentce, która boryka się z problemami obecnymi często w czasie premier, takimi jak kryzys tenora hipochondryka, nagłe zastępstwo, nieudolności suflera, brak rekwizytów czy techniczne braki zaplecza. Sam autor – Stanisław Moniuszko – wcieli się w jedną z postaci z opery Flis aby ratować premierę...

 

13.30, 18.00 | scena plenerowa: tratwa na Placu Sikorskiego przy Operze Śląskiej
Stanisław Moniuszko – „Flis”
Inscenizacja plenerowa opery Stanisława Moniuszki połączona z projektami App: Flis i Zaflis tworzy część Tryptyku. Scenariusz zakłada prolog, który będzie interakcją Moniuszki i aktorów z widownią dzieci, jako wprowadzenie do głównej części spektaklu. Widowisko opowiada historię Zosi, zakochanego w niej Flisaka Franka oraz przybyłego na wieś ze stolicy - fryzjera Jakuba. Libretto w zaskakujący sposób splata ze sobą losy tej trójki bohaterów, odkrywając jednocześnie rodzinną tajemnicę...

 

20.00 | scena Opery Śląskiej
Koncert galowy: Moniuszko dziś
Najsłynniejsze arie operowe Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów Opery Ślaskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 


Opera Śląska jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz