Bojownikom Niepodległości

Zgodnie z tytułem wystawy, zaczerpniętym z dewizy Krzyża i Medalu Niepodległości, najważniejszymi jej eksponatami są ordery, odznaczenia, odznaki i wszelkie znaki zaszczytne, nadawane za walkę o niepodległość: od Orderu Virtuti Militari aż po odznaczenia i odznaki za udział w poszczególnych epizodach „wojny polskiej” lat 1914–1921.
image Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, fot. materiały organizatora

Towarzyszą im różnorakie odznaki wojskowe, organizacyjne i okolicznościowe oraz dokumenty (wśród nich wyjątkowo interesujące dokumenty nadań, stanowiące nierzadko dzieła sztuki graficznej), a także sztandary. Ekspozycję uzupełniają mundury oraz broń palna i biała, używana przez żołnierzy polskich w latach Wielkiej Wojny oraz walk o niepodległość i granice. Orientację w historii ułatwiają umieszczone w każdej z sal zwięzłe kalendaria, a także szkice sytuacyjne, zaczerpnięte z wydanego w 1930 r. dzieła kapitana Adama Przybylskiego Wojna polska 1918–1921.

 

Wystawa jest zlokalizowana w ciągu trzech sal, których tematyka dotyczy kolejno: formacji polskich walczących w I wojnie światowej, wojny o granice z lat 1918–1921 oraz powstań śląskich. W sali pierwszej godne uwagi są przede wszystkim obiekty związane z Legionami Polskimi, głównie legionowe odznaki. Sala druga poświęcona jest walce o ukształtowanie granic Polski w latach 1918–1921. Zgromadzone w niej obiekty odnoszą się niemal do wszystkich epizodów kształtowania się granic II Rzeczypospolitej. Najbogatszy zbiór reprezentują eksponaty związane z obroną Lwowa, w tym odznaka-symbol „Obrońcom Kresów Wschodnich”, bardziej znana jako „Orlęta”. W sali tej prezentowane są również odznaczenia państwowe z czasów II RP, nadawane za udział w walce i pracy niepodległościowej, na czele z Orderem Wojskowym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem i Medalem Niepodległości. Sala trzecia, najobszerniejsza, poświęcona jest wyłącznie powstaniom śląskim. Najcenniejszymi wśród prezentowanych tu eksponatów są trzy sztandary bojowe, używane w III powstaniu śląskim, z których jeden odznaczony został jedynym odznaczeniem państwowym, ustanowionym i nadawanym w II RP za udział w powstaniach śląskich – Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi (eksponowany będzie również dyplom nadania). Prezentowane są ponadto liczne odznaki związane z powstaniami i plebiscytem górnośląskim, fotografie i dokumenty oraz broń używaną przez powstańców śląskich.

 

Uzupełnieniem wystawy będzie bogato ilustrowany katalog, zaopatrzony we wstęp zawierający omówienie przedstawionej na niej problematyki historycznej. Na zasadniczą część publikacji składać się będą fotografie prezentowanych na wystawie eksponatów wraz z obszernymi opisami. Prawdopodobnie po raz pierwszy w literaturze tego tematu zamieszczony zostanie pełny imienny wykaz powstańców śląskich, odznaczonych w 1922 r. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari.

 

Więcej na stronie muzeum.

 

 

 

 


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz