HartOFFanie Teatrem: Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno-teatralnych

Pobyt tolerowany – (termin prawny) forma ochrony, dzięki której cudzoziemiec, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy, może legalnie przebywać na terytorium obcego państwa.
image fot. Marcin Pietrusza

„(...) często obcy jest tym, który kwestionuje – tak jakby samo jego zjawienie się naruszało spokój panowania tego, co swoje, zakłócało porządek zadomowienia, rzucało wyzwanie błogiemu stanowi, w którym wszyscy mogą czuć się u siebie, a wszystkie rzeczy zdają się spoczywać na swoim miejscu. Jako nieswój, obcy – według częstego rozpoznania – jawi się jako problem”.

Jacques Derrida

Działania wpisane w projekt „Pobytu tolerowanego” wychodzą od nakreślonej powyżej kategorii „gośćInności” według Jacquesa Derridy. Tak rozumiane pojęcie gościnności zakłada „dekonstrukcję poczucia bycia u siebie w domu”, swoiste „wydomowienie”.

 

Projekt „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno-kulturalnych” zakłada udział w dyskusji wokół tematu uchodźstwa i imigracji; konfrontuje uczestników z pojęciem gościnności. Nadrzędnym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat uchodźstwa oraz budowanie pokojowych relacji międzyludzkich.

 

harmonogram:

 

„Inni są w nas” – warsztaty dla młodzieży

9 grudnia, wtorek, godz. 18.00 / CSW Kronika / wstęp wolny

Działania warsztatowe mają na celu dekonstrukcję poczucia bycia u siebie w domu, wprowadzenie w taki stan wydomowienia, aby osoba uczestnicząca zyskała obcość wobec samego siebie, co poprzez działania edukacyjne pozwoli na postawienie siebie w sytuacji „innego” i zrozumienie, że nie ma takiej „inności”, która powinna spotykać się z niesprawiedliwością i represjami.

 

„Obce smaki” – warsztaty kulinarne dla seniorów

10 grudnia, środa, godz. 17.00 / CSW Kronika / wstęp wolny

Z przepisów spisanych od uchodźców z Czeczenii spróbujemy przybliżyć obce smaki. Warsztaty kulinarne mają na celu zasmakowanie w potrawach kuchni kaukaskiej. Podczas wspólnego gotowania tematem przewodnim będzie GośćInność. Zależy nam, aby zwrócić uwagę na łatwe w przyjmowaniu oczywistości, że „swoi” są zawsze lepsi od „innych”, a własne konwencje kulturowe (czyli to, jak myślimy i działamy) traktujemy jako naturalne, oczywiste i często jedynie słuszne.

 

„Gościnność. Gość, inny” – otwarte spotkanie

11 grudnia, czwartek, godz. 19.00 / CSW Kronika / wstęp wolny

Tematem spotkania będzie problematyka uchodźcza. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej Innego, aby kształtować świadomość społeczną w atmosferze otwartości, rozumienia i rozpoznawania. Dla ukazania jak najszerszego kontekstu wywołanego tematu (Innego) w spotkaniu wezmą udział ekspert do spraw uchodźców oraz twórcy projektu.

 

„Pobyt tolerowany” – akcja w prywatnym mieszkaniu

11 grudnia, czwartek. godz. 17.00 / ul. Krawiecka 1, Bytom / bilety: 15 zł, ulgowe 10 zł

12 grudnia, piątek, godz. 17.00 i 19.00 / ul. Krawiecka 1, Bytom / bilety: 15 zł, ulgowe 10 zł

13 grudnia, sobota, godz. 16.00, 18.00 i 20.00 / ul. Krawiecka 1, Bytom / bilety: 15 zł, ulgowe 10 zł

Pobyt tolerowany to niepewne jutro, łączące aspekty uchodźczej przeszłości i teraźniejszości. Jest soczewką skupiającą jednostkowość, wobec której Inni to my. Pobyt tolerowany to stan pozornej ochrony i bezpieczeństwa. Nikt nie jest „u siebie”.

 

Opowieść wykorzystująca różnorodne środki wyrazu artystycznego akcentuje kwestie najistotniejsze dla „uchodźczego bytu” – absurd i obłudę systemu, zależności polityczne, ograniczenia prawne, powracające wspomnienia i tęsknotę za rodziną, krajem, normalnością, pełnym człowieczeństwem. Obnaża stan, w którym osobiste doświadczenia wojny korespondują z niepewną przyszłością, pozornym bezpieczeństwem oraz druzgocącą stagnacją, jaką uciekinierzy z krajów ogarniętych konfliktami zastali w Polsce.

 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet edukacja kulturalna).

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz