Kołtun polski – wystawa „Plica polonica” w CSW Kronika w Bytomiu

Od 29 listopada 2014 do 31 stycznia 2015 potrwa w Kronice nowa wystawa pod tytułem „Plica polonica”. Projekt stara się odnaleźć i zobrazować dzisiejszą kołtunerię kulturową.
image Plica polonica, rycina ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie

Plica polonica  (kołtun polski) ma w Polsce bogatą historię, znany był od czasów pogańskich, spotykany gdzieniegdzie jeszcze na początku XX wieku, i choć „schorzenie” zwane kołtunem obserwowano także w innych krajach, to nigdzie nie występowało tak masowo jak w Rzeczypospolitej. Stąd przekonanie, iż było to zjawisko charakterystyczne dla naszego społeczeństwa. Z kołtunem związane były liczne zabobony, ludowy przesąd zakazywał obcinania go, z obawy przed chorobą psychiczną czy ślepotą. Hodowanie na głowie tego
sklejonego łojem i brudem pęku włosów chronić miało przed chorobami i diabłem.

 

Wystawa „Plica polonica", bazując na zjawisku oraz nawiązując do pejoratywnego znaczenia pojęcia, które wykształciło się w XIX wieku, ukazuje obecną sytuację Polski, w kontekście efektu zachodzących w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat procesów modernizacyjnych oraz towarzyszących im porażek i sukcesów. W dzisiejszej potransformacyjnej rzeczywistości słowo nabiera nowych znaczeń. Projekt stara się odnaleźć i zobrazować dzisiejszą „kołtunerię” kulturową, prezentując prace artystyczne, które jak papierek lakmusowy, ukazują kwestie najbliższe debacie społecznej, a także drugorzędne elementy codziennego życia: przyzwyczajenia, potrawy, rozgrywki sportowe, ikonosferę ulicy, pamiątki historyczne, polskie kino czy modę.

 

Pokazywane w Kronice prace artystów: Piotra Bujaka, Bogny Burskiej, Huberta Czerepoka, Mayi Gordon, Katarzyny Górnej&Jakuba Majmurka, Michała Korchowca, Jerzego Lewczyńskiego, Zbigniewa Libery, Jacka Niegody, Doroty Nieznalskiej, Patrycji Orzechowskiej, Krystyny Piotrowskiej, Stephanie Syjuco, Andrzeja Tobisa, Piotra Wysockiego, odnosząc się do pojęć obecnych w polskiej świadomości społecznej, stawiają pytania w dyskusji na temat naszego miejsca w kraju i na świecie oraz tworzą pejzaż współczesnej Polski widzianej z perspektyw małych narracji.

 

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Udział biorą: Piotr Bujak, Bogna Burska, Hubert Czerepok, Maya Gordon, Katarzyna Górna&Jakub Majmurek, Michał Korchowiec, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Libera, Jacek Niegoda, Dorota Nieznalska, Patrycja Orzechowska, Krystyna Piotrowska, Stephanie Syjuco, Andrzej Tobis, Piotr Wysocki.

 

Podczas wernisażu koncert Lautbild.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz