Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu – otwarcie wystawy

5 listopada w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu udostępniona zostanie zwiedzającym wystawa judaistyczna „Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu".
image Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, fot. materiały organizatora

Oś wystawy stanowią artefakty, związane z historią społeczności żydowskiej w Bytomiu. Urzędnicy, pracownicy zakładów przemysłowych, kupcy i rzemieślnicy, członkowie miejskiego samorządu czy grona określanego mianem establishmentu, a wśród nich członkowie wielu towarzystw, donatorzy fundacji stypendialnych czy inicjatorzy przedsięwzięć o charakterze oświatowym i charytatywnym – wszyscy pozostawili ślad swojej obecności w wielowiekowym społeczno-gospodarczym życiu Bytomia. Żydzi migrowali, osiedlali się i pozostawali w tym mieście, tworząc przestrzeń dla życia sacrum i profanum.

 

Na wystawie będzie można zobaczyć między innymi: aron ha-kodesz, bimę, pulpit kantora, parochet, drobne przedmioty związane z żydowską obyczajowością i historią bytomskiej gminy żydowskiej (świeczniki, mezuzy, tałesy, lampki pamięci czy pieczątki gminy) oraz, co warte podkreślenia, woluminy z przełomu wieków w językach hebrajskim i jidysz, opatrzone m.in. wpisami i pieczęciami własnościowymi, a także notatkami ich właścicieli.

 

Projekt „Ślad pokoleń…” został realizowany przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, we współpracy ze Stiftung Haus Oberschlesien, Kulturreferat für Oberschlesien, Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen.

 

 

Więcej na stronie muzeum.

 

 

 

 


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz