Łukasz Korolkiewicz. Subterytorium

Łukasz Korolkiewicz to jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich artystów. Debiutował na początku lat 70., wypracowując swój indywidualny język malarski, który pozostał obecny w jego twórczości do dnia dzisiejszego. Wystawa przygotowana w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu we współpracy z artystą będzie ekspozycją o charakterze retrospektywnym.
image Łukasz Korolkiewicz, Nagi, fot. materiały organizatora

Zaprezentowane zostaną prace od okresu debiutu po dzieła najnowsze. Rozpoczynające pokaz rzadko eksponowane rysunki z lat 70. pozbawione są charakteru służebnej roli wobec malarstwa. Te autonomiczne dzieła sztuki to istotny akcent wystawy obrazujący drogę twórczych poszukiwań, inspiracji i kreowania własnej wizji twórczej.

 

Obrazy powstałe na przestrzeni następujących po sobie dekad uwidocznią różnorodność podejmowanych przez artystę wątków tematycznych, które przez samego autora często zamykane są w ramy określonego cyklu. Obok własnych doświadczeń stanowiących tak istotne zagadnienie pracy twórczej obrazy ujawnią inspirację dziełami innych artystów, m.in. Davida Hockneya, Balthusa, a także sztuką polskiego modernizmu, w szczególności dokonaniami Jacka Malczewskiego.

 

Ekspozycja nie jest odbiciem świata rzeczywistego, ale miejsc wykreowanych przez Łukasza Korolkiewicza. Przeciwstawi się często powielanej tezie, definiującej twórczość artysty jako przykład hiper- bądź fotorealizmu. Na wystawie zobaczymy mieszczańskie wnętrza, przepełnione drażniącymi swą estetyką symbolami popkultury.

 

Wystawa jest okazją, aby poprzez kolejne malarskie dekady przyjrzeć się niezwykle intrygującej twórczości Łukasza Korolkiewicza, a sam wernisaż – szansą na udział w oprowadzaniu po ekspozycji przez samego artystę.

 

 


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz