„Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich i plebiscytu”

W 2019 roku mija sto lat od wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, włączając się w obchody rocznicowe, proponuje wystawę ukazującą życie codzienne Górnoślązaków na tle trzech powstań śląskich i okresu kampanii plebiscytowej.
image fot. materiały organizatora

Na ekspozycji zostaną zaprezentowane plakaty i afisze z tego czasu – instrumenty zarówno polskiej, jak i niemieckiej walki plebiscytowej. Pozwoli to też przyjrzeć się naturze ówczesnej komunikacji społecznej i zilustrować spektrum dyskusji publicznej, nastrojów i wątków patriotycznych. Wszystkie odnowione i poddane konserwacji plakaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Ich uzupełnieniem są inne eksponaty Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, takie jak: odznaczenia, odznaki, sztandary, ulotki, broszury propagandowe, znaczki plebiscytowe, monety czy dokumenty osobiste oraz inne dokumenty i fotografie. Wszystko to obrazuje polską i niemiecką walkę plebiscytową o Górny Śląsk, a także tytułową codzienność Górnoślązaków w tym czasie.

 

Wystawa opowie trudną i skomplikowaną historię Górnego Śląska z lat 1919–1921, która do dziś jest przedmiotem ożywionej debaty na tym terenie. Okres ten zostanie pokazany z obu perspektyw: polskiej i niemieckiej, wersje te będą się wzajemnie uzupełniać i dawać obiektywny obraz tamtego czasu.

 

 

 

„Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich i plebiscytu”
czas trwania: 14 sierpnia – 31 października 2019

miejsce: ul. W. Korfantego 34
kurator: dr Przemysław Jagieła

 

 

 


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz