Pępek świata

Jak co roku, w okresie wakacyjnym w Kronice przygotowywana jest wystawa zbiorowa artystów we współpracy z dziećmi i młodzieżą, która podsumowuje działalność edukacyjną Świetlicy Sztuki. Tegoroczna odsłona skupia się na zagadnieniu środka – tego realnego bądź wyobrażonego, przestrzennego i społecznego, indywidualnego lub wspólnego nam wszystkim.
image ilustracja: Iwa Oberman

Pępek świata, centrum wydarzeń, matecznik, bezpieczna przystań. W zamierzchłych czasach wyobrażonym środkiem mogło być święte drzewo, góra kosmiczna, kamień lub totem, wokół którego kumulowało się życie danej społeczności. Artefakty te wyznaczały oś kosmiczną i przypisywano im funkcje wyroczni, która umożliwiała kontakt z przeszłością i przyszłością. Współczesny wymiar tej idei to indywidualne centrum, które porządkuje ludzkie działania i cele, daje poczucie bezpieczeństwa i harmonii. Może być nim domowe zacisze, rodzina, łono natury lub instytucja, która ogniskuje energię twórczą.

 

Na wystawie zobaczymy efekty warsztatów przeprowadzonych przez artystów wizualnych z młodzieżą podczas projektu edukacyjnego „Axis mundi”, w którym udział wzięły placówki oświatowe i wychowawcze z Bytomia i Katowic, jak również realizacje wideo współtworzone przez dzieci, powstałe podczas rezydencji artystycznej studentów z pracowni Filmu Eksperymentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. Elementem łączącym przedstawione realizacje wystawy będzie scenografia w procesie - symboliczna „pępowina” z kolorowego warkocza, tworzona wspólnie przez widzów, edukatorów oraz dzieci.

 

Pępek świata

13.07–13.09.2019
kuratorzy: Katarzyna Kalina i Paweł Wątroba

udział biorą: Dorota Hadrian, Magdalena Fabiańczyk, Wojciech Ochocki, Grażyna Monika Olszewska, Uladzimir Pazniak, Krzysztof Piskuła, Piotr Śnieguła, Iga Świeściak oraz młodzi twórcy z Bytomia i Katowic

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz