„Rzeczpospolita jeniecka. Oflag VII A Murnau” – wykład towarzyszący wystawie „100 x 100. Nasze Stulecie”

Już w czwartek Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zapraszamy na wykład dr. Przemysława Jagieły o niemieckim obozie jenieckim dla oficerów polskich podczas II wojny światowej.
image

Prelekcja towarzyszy wystawie „100 x 100. Nasze Stulecie”. We wprowadzeniu do wykładu przedstawiony zostanie niemiecki system jeniecki, następnie zaprezentowana zostanie historia samego oflagu: kiedy i gdzie powstał, a także scharakteryzowana zostanie niemiecka załoga obozu. Prelegent skupi się na różnych przejawach jenieckiej aktywności osadzonych w nim polskich oficerów: pracy kulturalno-oświatowej i szeroko pojętym ruchu oporu w tym obozie. Następnie przedstawi sylwetki kilku znanych generałów osadzonych w obozie: Władysława Bortnowskiego, Tadeusza Kutrzeby, Tadeusza Piskora czy Juliusza Rómmla. Padnie również kilka słów na temat relacji między oficerami w Murnau, życia politycznego w obozie i sytuacji oficerów-Żydów. Wykład zakończy historia wyzwolenia obozu i powojennego pielęgnowania pamięci o nim.

 


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz