500 lat Remormacji. Spotkanie z cyklu „Górny Śląsk – świat najmniejszy”

Rocznica 500 lat Reformacji w kontekście historii Śląska będzie tematem kolejnego spotkania z cyklu „Górny Śląsk – świat najmniejszy”.
image Bielsko-Biała, jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra, fot. Arkadiusz Ławrywianiec

500 lat temu Marcin Luter ogłosił swe słynne tezy, które miały doprowadzić do odnowy w upadającym moralnie Kościele Powszechnym, a stały się źródłem podziału wśród chrześcijan. Na pytanie dlaczego tak się stało i dlaczego było to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach nowożytnej Europy postarają się odpowiedzieć zaproszeni goście.

 

Luter mówił, że „kto śpiewa, ten jakby podwójnie się modlił”. Pojawi się więc również muzyka, poezja, refleksja filozoficzna i historyczna.





komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz