Anna Stawiarska „30 i 3 po 3”

Od 4 listopada w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie oglądać można jubileuszową wystawę 30-lecia pracy twórczej Anny Stawiarskiej „30 i 3 po 3” .
image fot. materiały organizatora

Urodziła się w Bolesławcu. W latach 1975-1980 odbywała studia na Wydziale Ceramiki i Szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu, gdzie zrealizowała dyplom z zakresu ceramiki unikatowej w Pracowni prof. Ireny Lipskiej – Zworskiej.
W 1987 zaczęła pracować w Instytucie Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie im. Jana Długosza) w Częstochowie, gdzie prowadzi pracownię rzeźby w technice ceramicznej W 1993 r. zrealizowała na macierzystym wydziale wrocławskiej PWSSP przewód kwalifikacyjny I st. w dyscyplinie: Małe Formy Rzeźbiarskie.


Współpracuje z Zakładem Arteterapii Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie programów i projektów arteterapeutycznych, a także jest współtwórczynią i długoletnim nauczycielem utworzonej w 2003 r. w Katowicach Szkoły Przysposobienia Zawodowego o profilu ceramicznym dla młodzieży niepełnosprawnej. Współzałożyciel i długoletni wiceprezes (od 1995) Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Unikat „ w Katowicach.
Członek założyciel  i długoletni wiceprezes Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków.
Sekretarz Rady Programowej Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie od 2000 roku
Uczestniczka sympozjów i autorka publikacji z zakresu arteterapii, a także wychowania „Przez sztukę” oraz „dla sztuki”


Nagrody i odznaczenia
2007 – Nagroda Prezydenta Miasta Chorzowa w dziedzinie kultury
2010 – Srebrny Krzyż Zasługi


Uprawia rzeźbę ceramiczną i ceramikę unikatową. Prace prezentowała na ponad 20 wystawach indywidualnych oraz licznych ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz