Pomiędzy Gliwicami a Katowicami. Spotkanie z cyklu „Górny Śląsk – świat najmniejszy”

Wieczór poświęcony współczesnym mieszkańcom wybranych miast śląskich.
image Królewska Huta (Chorzów) z okresu międzywojennego, pocztówka ze zbiorów Muzeum w Chorzowie, materiały organizatora

Gośćmi Krzysztofa Karwata będą historycy i kulturoznawcy, którzy korzystając z archiwaliów i multimediów, rozważą, jak – po zmianach granic w roku 1922 i 1945 – ukształtowały się społeczności lokalne. Zastanowimy się, czy i w jakim stopniu dawne granice utrwaliły się w mentalności ludzi i jak postrzegane są dzieje naszego regionu wśród zróżnicowanych grup społecznych, etnicznych i narodowych. Ozdobą wieczoru będzie recital Andrzeja Kowalczyka – aktora Teatru Rozrywki.

 

 

 


Teatr Rozrywki jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz