„Betlejem polskie” – premiera Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego

30 września rozpocznie się w Cieszynie 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic. W programie spektakle z Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz spotkania z twórcami, warsztaty i lekcje teatralne dla dzieci, koncerty, wystawy oraz spektakle plenerowe.

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Na Granicy narodził się u progu lat 90. XX wieku jako jedna z form działania Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli nieżyjący już czeski filozof Jakub Mátl oraz poeta i dramaturg Jerzy Kronhold. Ideą festiwalu było spotkanie widzów i teatrów z Europy Środkowej. Festiwal odbywa się corocznie w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie. W maju 2004 roku, po przystąpieniu Polski, Czech i Słowacji do Unii Europejskiej festiwal zmienił swoją nazwę na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic. W festiwalu uczestniczą zespoły teatralne z Polski, Czech, Słowacji, a w ostatnich latach także z Węgier.

 

Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie wydarzenia.

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz