51. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna 2018 – wyniki

20 lipca br., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy laureatom 51. Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych, który w tym roku odbywał się 14 i 15 lipca w Brennej. W ciągu dwóch dni na deskach amfiteatru wystąpiło ponad tysiąc uczestników z województwa śląskiego prezentujących dawne pieśni wykonywane a cappella lub z akompaniamentem, tańce oraz zwyczaje swojego regionu.
image 51. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej 2018, fot. Daniel Franek/Okiem Fotoreportera

Łącznie nagrodzonych i wyróżnionych zostało 30 grup i zespołów oraz czterech akompaniatorów, którzy szczególnie ujęli Komisję oceniającą. Jury w składzie: Leon Majkut (muzyk), Teresa Kłaptocz-Chrapek (muzyk), dr Maria Lipok-Bierwiaczonek (etnograf), Urszula Wiśniowska (choreograf), Kazimiera Koim (sekretarz jury, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej) oceniło 56 prezentacji. W przeglądzie wzięło udział: 7 zespołów regionalnych, 1 kapela, 15 zespołów śpiewaczych występujących a cappella oraz 33 zespoły śpiewacze z akompaniamentem.

 

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

w kategorii zespołów regionalnych:

I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł (tysiąc zł) otrzymuje:

Zespół Regionalny Istebna z Istebnej;

II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł (osiemset zł) otrzymuje:

Zespół Regionalny Brenna im. Józefa Macha z Brennej;

dwa III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 500 zł (pięćset zł) każda otrzymują:

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Beskidzka z Mesznej,

Zespół Pieśni i Tańca Kozianie z Kóz;

wyróżnienia otrzymują:

Zespół Pieśni i Tańca Rudołtowice z Rudołtowic – za strój i atmosferę zabawy,

Zespół Folklorystyczny Bojszowianie z Bojszów – dla kapeli zespołu oraz za staranną prezentację różnych odmian stroju pszczyńskiego,

Zespół Regionalny Jaworze z Jaworza – za prezentację stroju cieszyńskiego;

 

w kategorii kapel:

I miejsca nie przyznano;

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (pięćset zł) otrzymuje:

Kapela Regionalna Mierzęcice z Mierzęcic;

 

w kategorii grup śpiewaczych a cappella:

cztery I miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 700 zł (siedemset zł) każda otrzymują:

Żeńska Grupa Śpiewacza Stejizbianki z Wisły,

Żeńska Grupa Śpiewacza z Istebnej,

Grupa Śpiewacza Mizerowianie z Mizerowa,

Regionalny Zespół Śpiewaczy Radostowianki z Radostowic;

trzy II miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w kwocie 600 zł (sześćset zł) każda otrzymują:

Grupa Śpiewacza Studzieńczanie ze Studzionki,

Zespół Śpiewaczy Wiślanie z Wisły Małej,

Grupa Śpiewacza Zybrzidowianki z Zebrzydowic;

dwa III miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 400 zł (czterysta zł) każda otrzymują:

Regionalny Zespół Śpiewaczy Niezapominajki z Jastrzębia-Zdroju-Szerokiej,

Zespół Śpiewaczy Wymysłowianki z Bobrownik;

trzy wyróżnienia otrzymują:

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Jankowiczanie z Jankowic – za repertuar i piękne stroje,

Zespół Folklorystyczny Podlesianki z Katowic – za przedstawiony repertuar,

Grupa Śpiewacza Zespołu Czantoria z Lesznej Górnej – za wybór archaicznych pieśni;

 

w kategorii grup śpiewaczych z akompaniamentem:

I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł (siedemset zł) otrzymuje:

Grupa Śpiewacza Karolinki z Czerwionki-Leszczyn;

pięć II miejsc ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 600 zł (sześćset zł) każda otrzymują:

Grupa Śpiewacza Połomianka z Połomi,

Regionalny Zespół Folklorystyczny Rogozanki z Rogoźnika,

Zespół Karolinki z Jankowic,

Regionalny Zespół Śpiewaczy Jaśkowiczanie z Orzesza,

Zespół Śpiewaczy Górzanie z Góry,

cztery III miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 400 zł (czterysta zł) każda otrzymują:

Zespół Pieśni Kobiórzanie z Kobióra,

Zespół Śpiewaczy Sączowianki z Sączowa,

Zespół Regionalny Szarotki z Mościsk,

Grupa Śpiewacza Dolanie z Łąki.

 

Ponadto komisja przyznała dyplomy honorowe za akompaniament dla:

Tadeusza Pomiernego – akordeonisty Zespołu Pieśni Kobiórzanie z Kobióra;

Leonarda Motyki – akordeonisty, kierownika Zespołu Ludowego Baranowice z Żor;

Zenona Smolorza – akordeonisty Grupy Śpiewaczej Karolinki z Czerwionki-Leszczyn;

oraz

Michała Syjoty – klarnecisty z Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie z Kóz, za ozdabianie granych melodii;

 

Fundatorem nagród w kwocie 14.000 zł (czternaście tysięcy zł) jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

 

Uwagi komisji

 

Komisja serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom oraz instruktorom i kierownikom zespołów regionalnych, kapel oraz grup śpiewaczych a cappella i z akompaniamentem za udział w 51. Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych.

 

 • Wielkie uznanie budzi fakt, że tak liczne są (we wszystkich subregionach województwa) grupy, którym bliskie jest dziedzictwo kulturowe własnej ziemi, bliski jest folklor. Godna podziwu jest praca i emocjonalne zaangażowanie członków wszystkich oglądanych na scenie zespołów. Wszystkim należą się gratulacje.
 • Podziwu godna jest dbałość licznych zespołów o realia kulturowe, przede wszystkim o strój ludowy prezentowany na scenie, o wierność jego detali, o autentyzm, o dostosowanie ubioru występujących osób do ich statusu społecznego (odpowiedni strój np. dla mężatek, starszych kobiet lub dziewcząt).
 • Tym zespołom, które mają kłopot z rekonstrukcją strojów do swych występów na scenie, doradzamy, aby zwróciły się o pomoc, doradztwo, konsultacje do etnografów pracujących w muzeach regionalnych właściwych dla ich terenu.
 • Z wielkim uznaniem trzeba odnotować, że wiele zespołów nie ustaje w poszukiwaniu starych pieśni, śpiewanych kiedyś w ich własnej okolicy. Poszukiwania te mają niejednokrotnie wartość naukowych badań folklorystycznych. Dzięki temu wiele zespołów zaprezentowało bardzo ciekawy repertuar, często zbudowany wokół jednego wątku tematycznego. Trzeba podkreślić wartość takiej pracy w budowaniu repertuaru zespołów.
 • Na szczególne uznanie zasługuje praca zespołów śpiewaczych z obszaru ziemi pszczyńskiej; imponuje liczba zespołów działających na tej ziemi, ich dążenie do stałego wzbogacania repertuaru, a także perfekcji w prezentowaniu rodzimych, autentycznych strojów ludowych.
 • W tegorocznym przeglądzie, Komisja odnotowała wysoki, wyrównany poziom grup śpiewaczych a cappella.
 • Komisja zwraca uwagę na właściwy dobór tonacji. Niewłaściwy przyczynia się do prezentacji pieśni w nieczystej intonacji zwłaszcza niskich dźwięków. Ważne jest, by wstęp muzyczny akompaniatora był na tyle wyrazisty, aby grupa śpiewająca bez trudu mogła odebrać tempo i właściwą tonację. Komisja zwraca uwagę także na zakończenia fraz, które bez powodu kończą się akcentem, co staje się niewłaściwą manierą wykonawczą. Należy pracować nadal nad emisją głosu, daje to efekt wyrównania brzmienia wszystkich śpiewających.
 • Zauważa się coraz lepsze wykonanie pod względem muzycznym i interpretacyjnym: rozpoczynanie śpiewu od podanego prawidłowo dźwięku, pojawiły się wykonania utworów z dynamiką.
 • Zaleca się aby przed nauką pieśni dokładnie kontrolować metrum ( czy na 2, czy na 3) i egzekwować prawidłowe wykonanie; zróżnicować w miarę możliwości zestawienie utworów pod względem tempa i metrum.
 • Należy zwrócić uwagę na dykcję, otwieranie ust przy śpiewie samogłosek i konsekwentne kończenie wyrazów spółgłoskami -ć -k -t -p. Były zespoły, które wykonywały to bardzo dobrze.
 • W miarę możliwości próbować wyśpiewać zdanie na jednym oddechu. Co się tyczy śpiewu dwugłosowego – jeśli grupa posiada dobre wokalnie głosy męskie, to w zestawieniu z żeńskimi właśnie panom warto oddać drugi głos.

 

Komisja składa podziękowania organizatorom – Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej oraz Ośrodkowi Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna w Brennej – za bardzo sprawne i dopracowane organizacyjnie przeprowadzenie 51. Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych.

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz