Dobre Innowacje

Zamek Cieszyn zaprasza do końca czerwca na wystawę „Dobre Innowacje”.
image

Współczesny świat mierzy się z licznymi wyzwaniami i problemami, wynikającymi m.in. ze społecznych nierówności, niepełnosprawności, starzenia się społeczeństw, migracji czy zmian klimatu. Wymagają one reakcji, nowatorskich rozwiązań, których idea pojawia się często nie w oficjalnych instytucjach, lecz wśród społecznych innowatorów – mieszkańców, aktywistów, obywateli.

Wystawa, na którą zapraszamy, prezentuje wybrane innowacje społeczne, które stanowią odpowiedź na zauważone potrzeby seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Zostały one zaprojektowane oraz przetestowane przez pomysłodawców, którzy skorzystali z programu Dobre Innowacje.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez wyszukanie potencjalnych innowatorów oraz udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu. Inicjatywy dotyczą dostępności produktów, usług i rozwiązań cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością oraz seniorów o ograniczonej mobilności lub percepcji. Spełniają kryteria użyteczności ekonomicznej, powszechności, otwartości innowacji i replikowalności. W małej skali polepszą jakość życia poszczególnych osób, z kolei zastosowane masowo przyczynią się do osiągania trwałych zmian społecznych. Zachęcamy do ich naśladowania i powielania.

Na wystawie można zobaczyć 13 z 40 opracowanych i przetestowanych innowacji społecznych z różnych sektorów, które Komisja Oceny Innowacji uznała za posiadające największy potencjał do upowszechniania.

 

 

 

 

 


 

Zamek Cieszyn jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz