Warsztaty teatralne z mistrzem

Warsztaty z udziałem Artura Barcisia adresowane są głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
image

Oryginalność cieszyńskich warsztatów polega na tym, że uwag na temat najistotniejszych elementów pracy z aktorem, udzielanych przez największe autorytety teatru i filmu polskiego, słuchają nie tylko młodzi adepci sztuki teatralnej będący na scenie, ale także ponad 500 osób zgromadzonych na widowni. Podczas ich  trwania Artur Barciś –  polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, reżyser teatralny, udzielał będzie „na żywo” wielu wskazówek i uwag na temat interpretacji tekstu, poprawności dykcji, ogólnego  wyrazu artystycznego, postawy i sposobu zachowania się na scenie.

                         

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz