Zapomniany śląski Stephenson

Do 2 lipca w Zamku Cieszyn oglądać można wystawę poświęconą Józefowi Bożkowi, pochodzącemu ze Śląska Cieszyńskiego wynalazcy m.in. pierwszego na kontynencie europejskim pojazdu z napędem parowym.
image

Konstruktor-mechanik, wynalazca. Pochodził ze Śląska Cieszyńskiego. Jest nazywany „polskim”, „śląskim”, a nawet „czeskim” Stephensonem. Obaj niemal w tym samym okresie stworzyli przełomowe wynalazki. Były to czasy rewolucji przemysłowej – epoka żelaza, pary i węgla. Józef Bożek w 1815 roku zbudował pierwszy na kontynencie europejskim powóz z napędem parowym dla trzech osób – praprzodek samochodu. Skonstruował też łódź parową, automatyczny warsztat tkacki i postrzygarkę sukna, maszynę do szlifowania zwierciadeł, protezy rąk i nóg, a także wiele modeli zegarów.

 

 Z Bier zawędrował do cieszyńskiego gimnazjum, a następnie został skierowany do Brna i Pragi przez ks. Szersznika – jego opiekuna. Jego najważniejsze wynalazki powstały w Pradze. W Czechach jest uznawany za „ojca czeskiej myśli technicznej”, w Polsce jego nazwisko jest znane głównie pasjonatom techniki i motoryzacji.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz