33. Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”

image
Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży to jeden z najstarszych i największych konkursów recytatorskich / mówienia scenicznego w województwie śląskim.

Celem Spotkań jest przede wszystkim zachęcenie uczestników do obcowania z literaturą, do poszukiwania wartościowych literacko tekstów poetyckich i prozy. Spotkania sprzyjają pielęgnowaniu kultury języka polskiego, uczestnikom oraz ich opiekunom, umożliwiają integrację i wymianę doświadczeń.

 

Spotkania mają charakter konkursowy. Mogą w nich wziąć udział dzieci i młodzież z subregionu północnego województwa śląskiego (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański) w 3 grupach wiekowych – uczniowie klas I-III SP, klas IV-VI SP oraz klas VII-VIII SP.

 

Tegoroczne spotkania realizowane będą stacjonarnie oraz na podstawie nagrań wideo nadesłanych przez uczestników (szczegóły w regulaminie). Jurorzy dokonają wyboru laureatów w kwietniu br., o ewentualnej uroczystości wręczenia nagród zostaną powiadomieni jedynie laureaci i ich opiekunowie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uroczystości lub przeprowadzenia jej w innej formie niż zazwyczaj, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Terminy eliminacji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i odbywających się stacjonarnie oraz na podstawie przesłanych nagrań w siedzibie Ośrodka w Częstochowie, ul.Ogińskiego 13a - dla uczestników z powiatu częstochowskiego w dniach:

5 kwietnia 2022 r., godz. 10.00 - uczestnicy w 2 grupach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

6 kwietnia 2022 r., godz. 10.00 - uczestnicy najstarszej grupy wiekowej uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.


Skany czytelnie wypełnionych kart zgłoszenia oraz filmy uczestników należy wysłać do dnia 31 marca br. do godz. 13.00.

 

Przesłuchania regionalne dla uczestników z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego odbędą się w dniach:

27 kwietnia 2022 r., godz. 10:00 - uczestnicy w 2 grupach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

28 kwietnia 2022 r., godz. 10:00 - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.


Skany czytelnie wypełnionych kart zgłoszenia oraz filmy uczestników należy wysłać do dnia 21 kwietnia br. do godz. 13.00.

 

Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

 

 


ROK w Częstochowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.