„Być pomiędzy słowem i obrazem”. Promocja książki Janusza Mielczarka

Muzeum Częstochowskie zaprasza na wiosenne spotkanie pt. „Książka, fotografie i piosenki”, w czasie którego przedstawione będzie nowe wydawnictwo Janusza Jano Mielczarka oraz Gości i Przyjaciół.
image

Janusz Mielczarek mieszka i pracuje w Częstochowie. W latach 1950-1954 był uczniem Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. W 1959 r. ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Częstochowie. W latach 1970-1975 był dziennikarzem „Gazety Częstochowskiej”. W latach 1975-1996 był rzecznikiem prasowym kolejnych częstochowskich wojewodów. Dziennikarz, pisarz, autor kilku zbiorów opowiadań – w 1986 roku wydał swój autorski tom opowiadań „Zanim wyrzucą cię z samolotu”. W 1983 r. wydał autorski album „Fotografie”. Jest pomysłodawcą, współorganizatorem i wieloletnim komisarzem Międzynarodowego Salonu „Martwa natura w fotografii”, organizowanego pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP), Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców i Prezydenta Miasta Częstochowy. Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, (m.in.) organizowanych pod patronatem FIAP, zdobywając wiele medali, nagród, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych. W 2001 roku był współtwórcą Jurajskiego Fotoklubu w Częstochowie, będącego członkiem zbiorowym Fotoklubu RP. Jest prowadzącym i uczestnikiem wielu warsztatów i plenerów fotograficznych. Jest członkiem jury w konkursach fotograficznych. W 1995 roku Janusz Mielczarek został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika (legitymacja nr 062). W 2016 roku został laureatem Dyplomu Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz