„Grafika użytkowa”

W Centrum Promocji Młodych odbędzie się wystawa pracowni prof. AJD Agnieszki Półroli z Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
image

 – Zadaniem specjalności „grafika użytkowa” jest uzyskanie przez studentów kompetencji umożliwiających samodzielną pracę twórczą opartą na umiejętności świadomego zastosowania obrazu i pisma. Podczas zajęć, w toku indywidualnych korekt, studenci uczą się łączenia użytkowej i estetycznej formy dzieła. Realizowane są prace, które zakreślają obszar pogłębionych treści, odniesień i refleksji wyrażających predyspozycje i zainteresowania za pomocą adekwatne dobranych tradycyjnych i nowoczesnych technik, którymi posługuje się grafika użytkowa.


Uczestnikami wystawy są prof. AJD Agnieszka Półrola, Magdalena Grzegorzek, Marzena Konik, Dorota Malina, Izabela Motyl, Paulina Przeniosło, Żaneta Wojtala.


Agnieszka Półrola – ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Filię w Katowicach. W 2004 r. otrzymała stopień doktora sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w dyscyplinie artystycznej: grafika. W 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego AJD. Od roku 2014 jest dyrektorem Instytutu Sztuk Pięknych. Prace swoje prezentowała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz