Konkurs na projekt i wykonanie muralu

image
Muzeum Częstochowskie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu
Celem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, który zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie Zagrody
Włościańskiej, obiektu Muzeum Częstochowskiego, zlokalizowanego przy ul. 7 Kamienic 4 w Częstochowie.
 
Muzeum Częstochowskie chce zrealizować dzieło będące wizytówką organizowanego przez nie 6. Konkursu Sztuki Ludowej. Istotny jest kontekst miejsca, w którym powstanie mural: ściana Zagrody Włościańskiej od ul. 7 Kamienic. Mural będzie widoczny dla mieszkańców miasta, a także dla turystów i pielgrzymów przybywających licznie na Jasną Górę. W projekcie będą podkreślone wartości związane z kulturą ludową. Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów architektury (okna, podziały ściany itd.).
 
Szczegóły konkursu w regulaminie w załączniku.