Jaćwingowie, zapomniani wojownicy

Od 14 maja w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego oglądać będzie można ekspozycję ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Kuratorem wystawy jest dr Marcin Engel, archeolog prowadzący prace badawcze nad jaćwieskimi ośrodkami grodowymi na Mazurach Wschodnich. Jaćwież to historyczna kraina położona pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi na zachodzie i środkowym biegiem Niemna na wschodzie. Ekspozycja przybliża zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich w świetle odkryć archeologicznych i najnowszych ustaleń historyków. Jaćwiescy konni wojownicy we wczesnym średniowieczu siali postrach wśród swoich sąsiadów, zapisując się na kartach kronik i dokumentów z epoki. Pozostawili po sobie w krajobrazie Jaćwieży elementy architektury obronnej, a militarny charakter kultury tego ludu dodatkowo potwierdzają najnowsze odkrycia archeologiczne w Szurpiłach, Skomacku Wielkim oraz innych ważnych ośrodkach wczesnośredniowiecznej Jaćwieży.


Na wystawie prezentowane są pochodzące z badań elementy uzbrojenia (miecze, groty oszczepów), elementy końskich uprzęży, biżuteria, imponujące opisy architektury obronnej, wzbogacone o zdjęcia prezentujące malowniczy krajobraz tamtejszych grodzisk. Klęska Jaćwingów, wyludnienie i podział zajmowanego przez nich terenu doprowadziły do stopniowego zaniku pamięci o tym walecznym plemieniu. Stosowane w ostatnich dziesięcioleciach nowoczesne metody rozpoznania pozwalają w nowym świetle ujrzeć bogactwo, kulturę materialną i duchową mieszkańców terenów jaćwieskich oraz przeszłość regionu.

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz