Noc Muzeów w Muzeum Częstochowskim

W sobotni wieczór Muzeum Częstochowskie zaprasza do swoich obiektów. Wstęp wolny.
image

Obiekty Muzeum Częstochowskiego: Ratusz, Galeria Dobrej Sztuki, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Pawilon Wystawowy czynne w godz. 18.00-24.00.
Ostatnie wejście na zwiedzanie o godz. 23.30.


Zagroda Włościańska, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Muzeum Żydów Częstochowian, Rezerwat Archeologiczny czynne w godz. 18.00-22.30.
Ostatnie wejście na zwiedzanie o godz. 22.00.


Wstęp wolny!


program:

 

 imprezy:

 

 • Ratusz, pl. Biegańskiego

godz. 18.00-24.00 (z przerwą w godzinach 21.00-22.00) – Częstochowa w materiałach filmowych dawnych i współczesnych – projekcja filmów Krzysztofa Kasprzaka
Częstochowa lata 60. XX wieku, Częstochowa lata 70. XX wieku, Częstochowa lata 80. XX wieku, Częstochowa lata 90. XX wieku

godz. 18.30-23.00 – Kreuj w muzeum!
Interaktywny happening dający zwiedzającym możliwość twórczej kreacji i wykorzystania przestrzeni muzealnej…
godz. 21.00 – Wirtualnie o świecie… – internetowe spotkanie z mieszkającym na Islandii częstochowianinem Tomaszem Chrapkiem, autorem fotografii prezentowanych na wystawie Podniebny punkt widzenia. Grenlandia i Islandia okiem paralotniarza. W ramach cyklu Pasje częstochowian.

 

 • Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47

godz. 18.30-20.30 – W mozaice mojego życia – warsztaty plastyczne dla dorosłych inspirowane sztuką Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej. Sztuka Artystki to sztuka nie perfekcyjnego rzemiosła, ale serca i ducha, sztuka dzielenia się sobą… Uczestnicy warsztatów będą mieli sposobność stworzyć „mozaiki SWOJEGO życia” wyrażone za pomocą kolażu.
prowadzące spotkanie: Andżelika Bilska, Magdalena Matysiak. Gościem będzie córka artystki Anna Szwedowska

 

 • Pawilon Wystawowy, Park Staszica

godz. 19.00 – Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii – otwarcie wystawy przygotowanej przez Muzeum Częstochowskie i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu połączone z wykładem dr Dobiesławy Bagińskiej pt. Badania archeologiczne w Banganarti, Starej Dongoli i Jebel Barkal w Sudanie. Wystawa Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii ma na celu przybliżenie widzom wiedzy o historii, religii i kulturze Afryki Północno-Wschodniej w średniowieczu oraz wpływach płynących do tego regionu z obszaru Europy i Bizancjum.

 

 • Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

godz. 20.30-21.30 – Pamięci Haliny Poświatowskiej– zwiedzanie wystawy ze Zbigniewem Mygą, bratem poetki

 

 • Sala edukacyjna, ul. Katedralna 8

godz. 19.30 – Nocni łowcy – prelekcja będąca okazją do poznania biologii, ekologii i interesujących zachowań zwierząt aktywnych nocą. Zaprezentujemy okazy ze zbiorów przyrodniczych Muzeum. Prowadzące spotkanie: Elżbieta Janik, dr Ewa Kaczmarzyk

 

 • Sala odczytowa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Częstochowie, ul. Katedralna 8

godz. 19.00-22.00 – projekcja filmów związanych z tematyką żydowską

 

 • Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8

godz. 20.30 – Żydzi Częstochowianie – oprowadzenie po wystawie przez Wiesława Paszkowskiego z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy

 

 wystawy:

 

 • Ratusz, pl. Biegańskiego

Dzieje miasta Częstochowy – stała wystawa historyczna
Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845–1918
Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej
Kweclich, Sętowski, Michalik, Bulik… – kolekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich
Podniebny punkt widzenia. Grenlandia i Islandia okiem paralotniarza – wystawa fotografii Tomasza Chrapka w cyklu Pasje częstochowian
Gabinet Wybitnych Częstochowian. Leon Jelonek – muzyk, dyrygent, pedagog (1916-1994)
Wystawy poplenerowa HUTY Częstochowa

 

 • Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47

Sztuka polska XIX i XX wieku
Rysunki Tadeusza Kantora do spektaklu „Kurka Wodna” Stanisława Ignacego Witkiewicza ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego
„Ś.P. Ja” – Janina Plucińska-Zembrzuska o sobie

 

 • Pawilon Wystawowy, Park Staszica

Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii – wystawa przygotowana przez Muzeum Częstochowskie i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Górnictwo w Tatrach polskich – wystawa przedstawiająca historię eksploatacji kruszców, rud metali, surowców skalnych na terenie polskich Tatr, będąca rezultatem kilkuletnich prac dokumentacyjnych i badawczych Studenckiego Koła Naukowego Geologów Akademii Górniczo-Hutniczej, Starostwa Lubietova (Słowacja) oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego

 

 • Zagroda Włościańska, ul. 7 Kamienic 4

W domu tkaczki – wystawa etnograficzno-edukacyjna ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego

 

 • Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8

Żydzi Częstochowianie

 

 • Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

Ekspozycja poświęcona życiu i twórczości literackiej wybitnej polskiej poetki

 

 • Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Park Staszica

Wystawa prezentująca historię górnictwa rud żelaza

 

 • Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20

Z mroku dziejów – wystawa o kulturze łużyckiej
Cmentarzysko kultury łużyckiej zachowane „in situ”

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz