Plener malarsko-fotograficzny Děčin 2019 (Czechy)

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w ogólnopolskim plenerze malarsko-fotograficznym Děčin 2019, który odbędzie się w dniach 24–31 sierpnia 2019. Propozycja wyjazdu skierowana jest do instruktorów, nauczycieli, plastyków, instruktorów plastyki oraz artystów-fotografików, fotoamatorów, videofilmowców (osoby pełnoletnie), zainteresowanych doskonaleniem warsztatu twórczego.
image

PLENER MALARSKI
Cele:
- malarska interpretacja walorów krajobrazu,
- poznanie historii i tradycji regionu z uwzględnieniem średniowiecznych zabytków,
- doskonalenie warsztatu twórczego,
- wymiana doświadczeń i integracja środowiska artystycznego,

Założenia organizacyjne:
Uczestnicy otrzymują: dwa podobrazia, podstawowy zestaw farb artystycznych, terpentynę / pozostałe materiały plastyczne uzupełnia uczestnik, farby, sztalugę plenerową, paletę, pędzle itp./
Uczestnik jest zobowiązany do przekazania na własność organizatora jednej pracy malarskiej / wraz z prawami autorskimi / , która będzie eksponowana na wystawie w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w I kwartale 2020 roku. Pracę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 września 2019 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.

 

PLENER FOTOVIDEO
Cele:
- twórcza interpretacja fotograficzna walorów krajobrazu,
- doskonalenie warsztatu twórczego,
- wymiana doświadczeń,
- nawiązanie międzynarodowych kontaktów artystycznych,
- integracja środowiska fotograficznego i videofilmowego.

Założenia organizacyjne:
Organizator pleneru zapewnia, instruktaż merytoryczny, prelekcje na tematy związane ze sztuką fotografii, wyjazdy poznawcze /za dodatkową opłatą/. Prosimy o zabranie aparatów cyfrowych lub kamer video. Obróbka materiałów fotograficznych i filmowych we własnym zakresie po powrocie z pleneru. Na rzecz organizatora uczestnik zobowiązany jest do przekazania pięciu prac fotograficznych /technika dowolna, format min. 24x30 cm/, z których jedna przechodzi na własność organizatora wraz z prawami autorskimi lub krótkiego filmu video. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji fotografii i filmu w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy pleneru. Fotografie i filmy prosimy dostarczyć na adres organizatora do dnia: 10 listopada 2019 r.
Wystawa poplenerowa eksponowana będzie w Galerii ARTFOTO w Częstochowie (I kw. 2020 r.)
-------------------
Kartę uczestnictwa w plenerze należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
rok@rok.czestochowa.pl
Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 30 marca br. oraz dokonanie opłaty (na którą składają się koszty: noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia KL i NW, pilota) w wysokości 1600 zł.
Kwotę należy wpłacić w całości /lub w trzech ratach/ na konto bankowe Regionalnego Ośrodka Kultury
ING Bank Śląski Katowice O/Częstochowa rach. nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847

Pierwsza wpłata w wysokości 500 zł. – do dnia 30 marca 2019 r.
Druga wpłata w wysokości 500 zł. – do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Trzecia wpłata wysokości 600 zł. – do dnia 30 maja 2019 r.
Odwołanie uczestnictwa może nastąpić do dnia 31 maja br.

 

Szczegóły regulaminu na stronie organizatora.

Karty zgłoszenia dostępne w załączniku.

 

 


ROK w Częstochowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz