Prelekcja i warsztaty fotograficzne z Jolantą Rycerską

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w prelekcji i warsztatach, które poprowadzi Jolanta Rycerska. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 7 lutego 2022 r. o godz. 18.00 w Galerii Art-Foto ROK-u, w ramach projektu Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki.
image

Jolanta Rycerska – jest wykształcona w zakresie filozofii sztuki i fotografii, zawodowo kurator i wykładowca, od kilkunastu lat zajmuje się fotografią jako narzędziem budowania wypowiedzi artystycznej. Od momentu ukończenia Studium Fotografii ZPAF w 2004 roku aktywnie pracuje twórczo – była autorką ponad dwudziestu wystaw indywidualnych, ponad czterdziestu zbiorowych, jurorką wielu konkursów, członkinią rady programowej galerii Kordegarda, dwukrotną stypendystką MKIDN oraz laureatką nagrody specjalnej MKIDN w dziedzinie sztuk wizualnych. Od roku 2011 pełni funkcję prezes Związku Polskich Artystów Fotografików, od roku 2009 również prezes Okręgu Warszawskiego ZPAF. Autorka m. in. cykli: Poetyka trwania, Mozaiki, Wierzby, Silentium, Iluminacje, Sąsiedzi, Bajki niczyje.

W fotografii interesuje ją symboliczny wymiar obrazu, najczęściej czarno-białego, utrzymanego w stylistyce low key – dającego klimatyczną atmosferę delikatnego półmroku i niedopowiedzenia. Przedmiotem fotografii są fotografowane z bliska motywy – dobrane tak, aby ich odczytania budowały humanistyczną opowieść o człowieku, o jego obecności w świecie. Motywy, które zostają dobrane i sfotografowane tak, żeby opowieść stawała się jak najbardziej uniwersalna, ponadjednostkowa, wychodząca poza tu i teraz. Dzięki temu odbiorca fotografii czyta je i odnosi do siebie - zatrzymuje się, buduje własne emocjonalne reakcje, pełne skojarzeń i odniesień. Zestawy fotografii nie opowiadają o konkretnych osobach czy zdarzeniach, nie budują narracji. Są luźno zestawionymi fotografiami, które dopiero w odbiorze widza zostają wewnętrznie uporządkowane - przewartościowane poprzez pryzmat jego doświadczeń i zawartości poruszonych obszarów pamięci. Są obrazami-symbolami, które definiuje i odkodowuje dopiero odbiorca, nadający im znaczenia i konkretne odczytania. Wymagają interpretacji jak sny lub baśnie.

 

 

Więcej na stronie i profilu FB Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

 

 

 

 


ROK w Częstochowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz