Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”

image

Konkurs towarzyszy 38. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im. Haliny Poświatowskiej. Jest imprezą otwartą, adresowaną do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w subregionie północnym województwa śląskiego (region częstochowski) oraz w Częstochowie.

 

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W Konkursie biorą udział soliści, dopuszczalne są też duety wokalne.

 

Każdy zgłoszony do Konkursu solista/duet zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów śpiewanych z dowolnymi tekstami poetyckimi, publikowanymi w książkach lub prasie literackiej. Szczególnie doceniane będą aranżacje muzyczne do wierszy Haliny Poświatowskiej.

 

Organizator zachęca do korzystania z akompaniamentu na żywo. Do akompaniamentu może być stosowany dowolny instrument, można wystąpić z towarzyszeniem małego zespołu muzycznego (do trzech osób). Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 minut. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 20 października na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, przesłać pocztą tradycyjną lub na adres mailowy: teatr@rok.czestochowa.pl. Przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się 26 października od godz. 10.00 według kolejności, z jaką zostaną dostarczone karty zgłoszeń. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym oraz Koncert Laureatów zaplanowane są na dzień 16 listopada o godz. 16.00.

 

Szczegóły na stronie organizatora.