Sacha Stawiarski – malarstwo

Miejska Galeria Sztuki w Chorzowie zaprasza na wystawę malarstwa Stanisława Sachy Stawiarskiego, którą można oglądać od 6 listopada.
image S. S. Stawiarski „Wyścig kłusaków”, 1988, olej, materiały prasowe organizatora

Od dzieciństwa czułem wewnętrzną, niezrozumiałą jeszcze wtedy potrzebę rysowania i malowania. Marzenie o nieistniejącym obrazie jawiło się jako próba misteryjnego wręcz dotknięcia jakiejś nieznanej Tajemnicy. Czułem wówczas, że to nie ja wybrałem malarstwo, ale malarstwo wybrało mnie. Ten metafizyczny niepokój trwa nieprzerwanie od wielu lat. Jeżeli nie mogę malować przez dłuższy czas, pojawia się uczucie wewnętrznego niezadowolenia i niespełnienia. Uczucie marnowanego czasu i bytu. Twórczość staje się dla mnie swoistym zabijaniem paniki i lęku wywołanym przez upływ czasu, a kolejne malowane obrazy stają się próbą ucieczki przed przemijaniem. (…) Zawsze miałem i mam ambicję odkrycia jakiejś malarskiej prawidłowości – do dziś jeszcze nieuświadomionej – która nią rządzi. Taką szansę mieli malarze początków XX wieku. Piszę o tym, bo uznaję, że malarz-artysta widzi to, co rozumie. Odbiór zaś dzieła artystycznego jest sprawą wrodzonej wrażliwości oraz wypracowanej świadomości, a ta jest bagażem wykształcenia.

Stanisław Sacha Stawiarski, 2009

 

Stanisław Sacha Stawiarski – urodzony w 1941 roku. Edukację artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, gdzie w 1962 roku złożył egzamin maturalny. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej. W 1969 roku uzyskał dyplom malarski z wyróżnieniem. W tym samym roku ukończył również Studium Pedagogiczne przy krakowskiej ASP. W roku 1970 wyjechał do Paryża i odbył roczne studia w paryskiej Beaux Arts. W 1973 roku został członkiem ZPAP w Krakowie, a w 1975 Związku Artystów Malarzy w Saint Tropez. Od roku 1977 należy do Francuskiego Związku Artystów.

W roku 1989 został powołany na członka Międzynarodowej Akademii Literatury, Sztuki i Nauki „Greci Marino”, która w uznaniu jego zasług artystycznych przyznała mu tytuł profesora. Nazwisko artysty figuruje w „Who is who” (Lozanna, Szwajcaria) oraz ostatnim wydaniu „Benezit” (Griind, Paris, 1999)

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz