Tradycje i eksperyment w fotografii: regionalizm jurajski

Do 3 stycznia 2019 roku w Galerii Fotopobudka Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oglądać można wystawę będącą efektem projektu „Tradycje i eksperyment w fotografii – regionalizm jurajski”.
image fot. Ewa Powroźnik, materiały organizatora

Swoje prace zaprezentują: Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz, Magdalena Kmiecik, Irena Gondek, Ewa Powroźnik, Nina Mazuś, Anna Tukajska-Drzazga, Agnieszka Górczyńska, Andrzej Szlęzak i Sławomir Jodłowski.

 

Celem projektu jest próba wizualnego zderzenia współczesnej rzeczywistości z szeroko pojętym terminem „tradycja” w zakresie zarówno w sposobie zmian w kreowaniu swojego wizerunku się jak i eksperymentalnego przekazu fotograficznego.
Zestawiając formy tradycyjnego obrazu fotograficznego z przekazem eksperymentalnym /eksperymenty fotograficzne/ poruszamy temat ewolucji wizualnej na przestrzeni wybranego odcinka czasu. Tradycyjna fotografia posłużyła także jako inspiracja do kreowania nowych przestrzeni w obrazie fotograficznym. Nowatorski przekaz fotografii związany z multimedialnością tego medium postrzegamy jako rozszerzenie pól oddziaływania fotografii jako przekazu o charakterze nowatorstwa w sztuce. Wykorzystując specyfikę Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz elementy historyczne znajdujące się na jej terenie /np. Chata na Zakolu, modelka – tancerka Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w stroju regionalnym/ staraliśmy się stworzyć symboliczny zapis socjologiczny obrazujący ewolucje wrażliwości twórców w kontekście zmian we współczesnym świecie.

 

 

 


ROK w Częstochowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz