Myśleć jak Leonardo

Na wystawie można zobaczyć prace doktorantów, studentów i absolwentów Pracowni Działań Multimedialnych Katedry Intermediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach dobrane i skomponowane przez prof. Ewę Zawadzką.    
image

„Myśleć jak Leonardo...” to wystawa niezwykła. Przepełniona energią młodego pokolenia artystów, pełna kreatywnych pomysłów i niekonwencjonalnych rozwiązań. Porażająca formą i nasycona treścią. Różne formy artystycznego, ekspresywnego wyrazu zamknięte w ramie różnorakich prac począwszy od fotografii, malarstwa, instalacji przestrzennych, wybranych technik graficznych, filmu skłaniają do refleksji odnośnie kondycji sztuki współczesnej oraz kierunków w jakie ona zmierza.

 

W trakcie wernisażu będzie można zobaczyć „Instalację audiowizualną II”, autorami której są Jakub Czyż z ASP w Katowicach i Paweł Łuciuk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instalacja złożona z obiektu skonstruowanego z gałęzi, na którym wyświetlana jest projekcja algorytmiczna generowana w czasie rzeczywistym na podstawie analizy dźwięków, budowanych za pomocą gitary elektrycznej. Projekt jest syntezą dwóch odrębnych światów – sztuki improwizacji, intuicyjnego podejścia w procesie twórczym, oraz algorytmu, matematycznego systemu. Instalacja jest efektem eksperymentów z mappingiem 3D oraz próbą odejścia od utartych rozwiązań kojarzonych z owym medium. Światło skierowane wybiórczo na poszczególne gałęzie tworzące ażurową konstrukcję podkreśla jej przestrzenność, tworząc przy tym hipnotyzujący efekt. Istotnym elementem jest także gra cieni utworzonych poprzez połączenie projekcji cyfrowej z tworzywem naturalnym, odbywająca się na płaszczyznach będących tłem obiektu.

 

Najważniejszą rzeczą w pracy młodego artysty jest nie tyle doskonalenie techniki wypowiedzi artystycznej, jak myślenie kreatywne, wyobraźnia, wiedza i doświadczenie czy też raczej ciągłe doświadczanie. Dlatego od pewnego czasu jedną z lektur obowiązkowych w mojej pracowni jest wydana w 2010 roku publikacja Michaela J. Gelba „Myśleć jak Leonardo da Vinci”. Gelb jest znanym innowatorem w dziedzinie twórczego myślenia, szybkiego uczenia się i kreowania liderów. Idąc w ślady Leonarda da Vinci autor przedstawia skuteczne i ponadczasowe metody – rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia, autoekspresji, wyznaczania celów i równoważenia różnych aspektów życia oraz harmonii ciała i umysłu.

 

prof. Ewa Zawadzka

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz