Konkursy poprzedzające Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka

image
Za kilka miesięcy rozpocznie się pierwszy Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Jednym z jego założeń jest upowszechnianie wiedzy o kulturze muzycznej, dlatego już dzisiaj uczniowie i studenci mogą wziąć udział w dedykowanych dąbrowskiemu kompozytorowi konkursach.

Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka. Dąbrowa Górnicza 2021 to wydarzenie, które wyewoluowało z realizowanego corocznie w latach 2007–2018 Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. W 2021 inicjatywa została przywrócona we wzbogaconej formule festiwalowej, w trybie biennale. Konkursowi towarzyszyć będą liczne wydarzenia kulturalne, których tematyka inspirowana jest przede wszystkim muzyką oraz postacią kompozytora. Festiwal realizowany będzie co dwa lata, a jego najważniejszym wydarzeniem pozostanie Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka. Organizatorem Festiwalu jest Pałac Kultury Zagłębia we współpracy z Miastem Dąbrowa Górnicza oraz Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, będącą opiekunem merytorycznym konkursu i gwarantem wysokiego poziomu artystycznego wszystkich wydarzeń festiwalowych. Partnerami projektu są dąbrowskie szkoły i instytucje kulturalne.

 

„Wokół Spisaka”

Konkurs wiedzy muzycznej organizowany przez Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Każda ze szkół będzie mogła zgłosić max. 3 uczniów, którzy dołączą do grona 50 uczestników konkursu (decyduje kolejność zgłoszeń). W pierwszym etapie uczniowie będą mieli za zadanie napisać pracę lub stworzyć prezentację multimedialną o historii Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. W etapie drugim czeka na nich test z wiedzy o twórczości i życiu dąbrowskiego kompozytora, który wyłoni 12 finalistów. Zmierzą się oni z pytaniami specjalistów, które dotyczyć będą wylosowanego przykładu muzycznego. Prace pisemne oraz prezentacje multimedialne wraz z kartą zgłoszenia można nadsyłać do 20 kwietnia. Więcej informacji na stronie organizatora.

 

Międzyuczelniany Konkurs na Projekt Plakatu

Pałac Kultury Zagłębia oraz Partnerzy wydarzenia: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają studentów i absolwentów, którzy nie ukończyli 30. roku życia, do udziału w „Międzyuczelnianym Konkursie na Projekt Plakatu”. Jak sama nazwa wskazuje, konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest wyłącznie do studentów Uczelni Partnerskich. Ich zadaniem będzie stworzenie projektu plakatu 14. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka, zaplanowanego na 2023 rok. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł, 1500 zł i 2500 zł, a zdobywca I miejsca dodatkowo będzie mógł zrealizować wystawę swoich prac w przestrzeniach Pałacu Kultury Zagłębia. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 28 maja br. Więcej informacji na stronie organizatora.