Fedruję śląski krajobraz... Rafał Malczewski – Antoni Wieczorek

Wyjątkowy na tle międzywojennej sztuki polskiej, malarski cykl „Czarny Śląsk” autorstwa Rafała Malczewskiego, w zestawieniu z jednym z najciekawszych przykładów reportażu fotograficznego II Rzeczypospolitej: „Zdjęcia wielkiego przemysłu” Antoniego Wieczorka – czeka na publiczność i zniesienie pandemicznych obostrzeń na wystawie „Fedruję śląski krajobraz... Rafał Malczewski – Antoni Wieczorek” w Willi Caro.
image

Seria „Czarny Śląsk” już od swego premierowego pokazu w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie w maju 1935 r. wzbudzała szeroki rezonans na polu publicystycznym, zarówno w kwestii przedmiotu, jak i rozstrzygnięć czysto artystycznych. Cykl tematyczny Rafała Malczewskiego zafunkcjonował w świadomości społecznej jako swego rodzaju archetypowy wizerunek Śląska – obraz tego najbardziej uprzemysłowionego obszaru Polski zaczął być utożsamiany ze sztuką twórcy „Czarnego Śląska”. Przygotowaną przez Muzeum w Gliwicach wystawę można uznać za pierwszą – po pokazach kompozycji Malczewskiego w 1935 r. – próbę możliwie całościowej i spójnej rekonstrukcji śląskiego cyklu, na który złożyło się ponad sto prac, obrazów olejnych, akwarel i szkiców, z czego część rozproszyła się i zaginęła podczas II wojny światowej. Ekspozycja, dopełniona fotografiami Antoniego Wieczorka wykonanymi na terenie Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie, wzbogacona została szerokim przeglądem międzywojennych wydawnictw: katalogów wystaw, ogólnopolskich oraz regionalnych czasopism kulturalnych, tekstów literackich Rafała Malczewskiego… Znajdziemy na niej również dedykowany malarzowi „literacki” reportaż Fotografie ze Śląska Jarosława Iwaszkiewicza. Na wystawie znajdą się również ówczesne opracowania reklamujące turystyczno-krajoznawcze walory Śląska, a także fotografie przybliżające instytucje opieki nad sztuką funkcjonujące w latach międzywojennych. To wszystko złoży się na wielowymiarowy, artystyczny i społeczno-kulturowy portret Śląska w II Rzeczypospolitej. Nie ulega wątpliwości, że Rafał Malczewski i Antoni Wieczorek na różnych polach aktywności twórczej zdefiniowali wizerunek Śląska trzeciego dziesięciolecia ubiegłego wieku. Ich prace stanowią nieodłączny element tożsamości regionu i kulturowego dziedzictwa II Rzeczypospolitej.

 

Ekspozycji towarzyszyć będzie bogata oferta zajęć edukacyjnych skierowanych dla grup szkolnych i przedszkolnych, a także osób indywidualnych.

 

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Muzeum w Chorzowie, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie Oddziały Muzeum w Gliwicach są niedostępne do 31 stycznia 2021.

 

 

Fedruję śląski krajobraz... Rafał Malczewski – Antoni Wieczorek

28.01.2021 – 12.04.2021

kurator wystawy: Marek Meschnik

kierownik wystawy: Anna Piontek

aranżacja plastyczna: Tomasz Kokott

Willa Caro, Muzeum w Gliwicach

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz