Konkurs o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza

Do 31 marca można nadsyłać utwory do pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza. Nagroda, ustanowiona przez Adama Neumanna, prezydenta Gliwic, w zamyśle jej inicjatorów: Grzegorza Krawczyka, dyrektora Teatru Miejskiego w Gliwicach, Joanny Oparek oraz Juliusza Pielichowskiego, ma na celu wsparcie twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej.

 

Patronat Tadeusza Różewicza nad Nagrodą jest nieprzypadkowy – w Gliwicach przez dwadzieścia lat mieszkał i tu napisał nie tylko swoje najbardziej znane utwory sceniczne, ale i inne dzieła literackie, które odmieniły oblicze polskiej poezji i dramatu współczesnego. Ogłoszenie pierwszej edycji Konkursu, któremu towarzyszyć będzie konferencja prasowa z udziałem członków Rady Programowej Nagrody, poprzedzi premierę Kartoteki na deskach Teatru Miejskiego – po raz pierwszy wystawionej w mieście, w którym Różewicz napisał ją na przełomie 1958 i 1959 r. – powiedział Grzegorz Krawczyk.

 

Na zwycięzcę Konkursie o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza czeka statuetka oraz kwota 50 000 zł. Ponadto nagrodzony dramat zostanie wystawiony na deskach Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz opublikowany przez Muzeum w Gliwicach w serii „Czytelnia Sztuki” – poświęconej dramaturgii współczesnej – w której dotychczas ukazała się sztuka Michała Siegoczyńskiego Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach (w 2019 r. spektakl zdobył grand prix i szereg innych nagród w konkursie Instytutu Teatralnego na wystawienie polskiej sztuki współczesnej). Nagroda przyznawana będzie rokrocznie.


Do Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza mogą zostać zgłoszone utwory dramatyczne przeznaczone do wystawienia w teatrze, napisane w języku polskim przez autorów posiadających w swoim dorobku przynajmniej jeden wcześniej opublikowany (z nadanym numerem ISBN) utwór literacki. Zgłaszany do Konkursu tekst nie może być wcześniej publikowany ani wystawiony w formie sztuki teatralnej.


Konkurs o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza składa się z trzech etapów. W etapie pierwszym Kolegium Kwalifikacyjne dokona wstępnej oceny nadesłanych utworów (termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca każdego roku), wybierając spośród nich 20 utworów i przekazując je do dalszej oceny Kapitule Nagrody (do 30 czerwca). W etapie drugim, spośród utworów zarekomendowanych przez Kolegium Kwalifikacyjne, Kapituła Nagrody wybierze trzy teksty, kwalifikując je do finału Konkursu (ogłoszenie finalistów nastąpi do 30 września). Utwory zakwalifikowane do trzeciego etapu zostaną zaprezentowane w postaci czytań scenicznych na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach w okresie bezpośrednio poprzedzającym finałową galę Nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada każdego roku podczas dni teatru i dramaturgii współczesnej w Gliwicach, gdy Kapituła Nagrody wskaże zwycięski utwór i ogłosi zwycięzcę Konkursu – laureata Nagrody. Pozostała dwójka finalistów Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości po 5000 zł, a wyróżnione utwory zostaną zamieszczone w portalu internetowym Nagrody.


Kolegium Kwalifikacyjne, jak i Kapituła Nagrody powołane zostaną przez Radę Programową Nagrody. Skład osobowy Kapituły Nagrody zostanie podany do wiadomości publicznej na początku 2022 roku. Zgłoszenia do pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza przyjmowane będą w terminie do 31 marca 2022 roku. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zostaną udostępnione na stronach internetowych Nagrody pod adresem nagrodarozewicza.pl.


Organizatorem Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza jest Teatr Miejski w Gliwicach.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz