LEGENDY PYSKOWICKIE 2011


Legendy Pyskowickie odbędą się 29 maja na rynku miasta.

Jarmark średniowieczny, na którym podziwiać można dawne rzemiosła, takie jak mincerstwo, kowalstwo, garncarstwo, zielarstwo, skórnictwo. Można zobaczyć też walki rycerzy, prezentacje średniowiecznych artystów, a przede wszystkim posłuchać legendy o Pyskowicach. Finałem jest widowisko w wykonaniu teatrów ulicznych.

(kd)
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz