Historia miasta w obiektywie - miasto oczyma mieszkańców

Wystawa realizowana w ramach projektu „Śląskie pogranicze - wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.
image

Zaprezentowane na wystawie zdjęcia nadesłane zostały przez mieszkańców trzech miast i są ich spojrzeniem na otaczającą ich rzeczywistość. Założeniem konkursu fotograficznego było przedstawienie współczesnych miast w kontekście ich przeszłości. Czy autorom fotografii to się udało? Ocenę pozostawiamy zwiedzającym wystawę.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz