Ars Cameralis 2018: Bałkańskie mosty – Zderzenia Literackie, koncert, spotkanie

Przez ostatnie dziesięciolecia bałkański tygiel kulturowy był źródłem niezliczonej ilości tragedii i dramatów. Przyniósł jednak także fascynujące międzykulturowe objawienia, zrodzone z frapującego, choć nie zawsze łatwego sąsiedztwa.
image Goran Ferčec, fot. materiały organizatora

Odniesienia do geopolitycznego i historycznego kontekstu, artystyczne i estetyczne próby odnalezienia języka opisującego kondycję współczesnych bałkańskich kultur wiążą się coraz częściej z uwzględnieniem pojęć takich jak transfer kulturowy, mobilność, transkulturowość, usieciowienie oraz „(od)budowanie mostów” jako wyraz współpracy i wspólnoty.

 

Czy takie narzędzia można stosować jednak beztrosko w przypadku obszarów, które charakteryzują rozłamy, wielojęzyczność, wielowyznaniowość, skomplikowane stosunki tożsamościowe i zależnościowe? Czy w regionie, który współtworzy dziś siedem krajów powstałych po rozpadzie Jugosławii, możliwe jest rozbudowanie strefy powiązań i konstruktywnych interakcji?
Pomimo dość wyraźnych na tych terenach dążeń do podkreślania narodowej i kulturowej odrębności w oficjalnym dyskursie, odnotować można coraz większą aktywność artystów świadomych, że ich twórczość nie powstaje w izolacji, a w pewnej sieci relacji. Rozwijają oni wyobraźnię dialogu oraz usprawniają cyrkulację i wymianę treści.

 

Taką postawę reprezentują zaproszeni festiwalowi goście: Goran Ferčec — dramatopisarz i prozaik, współrealizator projektów teatralnych z Chorwacji, Milena Bogavac — pisarka i reżyserka teatralna z Serbii, Tanja Šljivar — dramatopisarka z Bośni i Hercegowiny i Daniel Kovač — pisarz, muzyk i grafik z Serbii. Efektem ich praktyk polegających na przekraczaniu i transgranicznym spotkaniu są nowe jakości, które nie prowadzą do ujednolicenia, ale różnicują oraz wzbogacają kultury, przynosząc nade wszystko literaturę i muzykę, które stają się propozycją współuczestnictwa w nauce bycia razem, tu i teraz, na płaszczyźnie humanistycznych wartości Europy.

 

Wydarzenie odbywa się we współpracy z Zakładem Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego — organizatorami międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej Od mobilności do interakcji.

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz