„Dziedzictwo Kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945”. Konferencja

21 i 22 czerwca w Bibliotece Śląskiej będzie miała miejsce konferencja „Dziedzictwo Kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945”, której celem jest przedstawienie dziedzictwa kulturowego śląskich luteranów ze szczególnym wskazaniem na różne aspekty jego recepcji po 1945 roku.
image fot. materiały organizatora

Ludność wyznania augsbursko-ewangelickiego na Górnym Śląsku oraz Śląsku Cieszyńskim to mniejszość religijna licząca kilka tysięcy osób i żyjąca w diasporze. Jej kulturę religijną kształtuje przede wszystkim poszanowanie dla Biblii i pielęgnowanie spuścizny duchowej Reformacji w dziedzinie liturgii, muzyki, czytelnictwa czy działalności edukacyjnej. Po 1945 roku – ze względu na prowadzoną przez ówczesne władze politykę – kultura luterańska nie mogła się w pełni rozwijać. Okres po przełomie politycznym w 1989 roku wyznacza cezurę w życiu religijnym i kulturalnym śląskich zborów luterańskich. Ważnym, dotychczas niepodjętym przez polskich badaczy zagadnieniem, jest kulturowy transfer na obszarze polsko-niemieckich relacji w śląskim luteranizmie i zmieniająca się polityka pamięci.

Konferencja, organizowana przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.


Szczegółowy program dostępny na stronie Biblioteki Śląskiej.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz